Kategorija: Guostagalio skyrius

puota karaliaus rūmuose

Spalio 21 d. vakarą  Linkuvos Kultūros Centras linkuviečius ir miesto svečius pakvietė į „Puotą karaliaus rūmuose“.  Žaisdami spalvomis, garsu ir šviesomis, kultūros darbuotojai  pažymėjo naujojo  kūrybinės veiklos sezono pradžią.

Renginio idėjos autorė Aelita Garalevičienė  visus pakvietė pabuvoti pasakoje.

Scenoje susirinkusiuosius  pasveikino Karalius (M. Zubas) ir Karalienė (G.Pašiškevičienė). Šoko freilinos (G.Dambrauskaitė ir G.Vitkauskaitė) ir liokajai (M. Kazokaitis ir G. Butnorius). Kviesliui (Ž. Macevičius), pranešus, kad karalienė liūdi , vieni paskui kitus, ėmė rinktis margaspalviai puotos svečiai. Šokiu džiugino čigonės (Ūdekių skyriaus kapela „Lakštutės“). Karalienės liūdesį, savo daina bandė nuvyti valstiečių pulkas (Bardiškių skyriaus folkloro ansamblis„Beržutėls“). Atvyko tolimųjų rytų valdovas Sultonas (V. Balčiūnas) su sultonaitėmis ( I. Kulkytė, M. Kacilevičiūtė ir T. Bučaitė). Stabtelėjo net klajojantys muzikantai (V. Kacilevičius, S. Ašmontas, V. Balčiūnas, G. Mikalėnas). Sveikinimo žodžius tarė: seimo narys V. Gailius., Pakruojo meras S. Gegeckas. Pakruojo rojono administracijos direktorė E. Kižienė, kultūros, paveldosaugos irviešūjų ryšių vedėja B. Vanagienė ,  Linkuvos gimnazijos direktorius V. Stapušaitis, Guostagalio seniūnas J. Jocius., Pašvitinio seniūnė R. Krištopaitienė, Linkuvos soc. globos namų direktoriaus pavaduotoja S. Zaleskienė, atstovai iš UAB „Idavang“, Guostagalio ŽUB, ūkininkas G. Ališauskas. O fėja (V. Jocienė) papasakojo apie Linkuvos kultūros centro vykdytą projektą „Mano kaimo kultūros kiemas“. Kvietė pasigrožėti projekto renginių fotografijų paroda. O, kad karalienės liūdesys galutinai išsisklaidytų, fėja mostelėjo burtų lazdele ir scenoje pasirodė vokalinis ansamblis „Inmezzo“ (Vilnius).

 

 

 

 

Vaikų folkloro ansamblis „Ratinėls“ svečiavosi Guostagalyje

Gegužės 19 d. Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblis „Ratinėls“ (vadovė Aelita Garalevičienė) lankėsi Guostagalio skyriuje. Apie Sekmines , jų papročius susirinkusiesiems papasakojo renginio vedėja Virginija Jocienė. Na, o vaikų folkloro ansamblis „Ratinėls“ savo koncertinėje programoje apsakė kuo ši šventė buvo svarbi piemenukams.
 

Jurginių šventė subūrė vietos bendruomenes Linkuvos kultūros centre

Lietuvos respublikos seimas 2016- uosius paskelbė vietos bendruomenių metais. Tad balandžio 23 d., šeštadienį, Linkuvos kultūros centras, Jurginių proga, sukvietė kartu pavakaroti bendruomenių atstovus.

Vakaro vedėjos Aelita Garalevičienė ir Marceliutė (Alytaus Kultūros ir kominikacijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Andriuškevičienė) kvietė visus smagiai praleisti vakarą, atsipalaiduoti, prisiminti nuo seno gyvavusias Jurginių tradicijas.
Linkuvos seniūnė Gitana Pačičkevičienė apdovanojo Linkuvos seniūnijoje veikiančias bendruomenes.

 Sveikinimo žodį tarė Pakruojo mero patarėja bendruomenių klausimais Rūta Sausienė.

Į šventę bendruomenės sugužėjo atlikę namų darbus.
 Ūdekų „Rožynas“ prisistatė skambiu kaimo himnu. Džiaugėsi kad Ūdekus garsina liaudiškos muzikos kapelos „Lakštutės“ ir „Lakštužėlės“. Ragino paragauti rožių eliksyro ir „Babos rožyčių“.
Triškonių bendruomenė gyrėsi Dūčių ežerėliu, kurio vanduo ir gaivina ir kantriam žvejui dovanoja gražų laimikį. Papasakojo apie Jurgio piršlybas. Vaišino žuvies tortu.
 Linkuvą atstovavo net dvi bendruomenės. Jas vienijo linksma daina. Taip pat prasitarė, kad  „lydekai paliepus…“ išsipildyti gali visos svajonės. Dalijosi pagal Jurginių papročius kepta duonele ir pyragais.
Degesių bendruomenė guodėsi, kad neturi tokių šaunų muzikantų, kaip kiti, bet  čia  ir medus saldus ir gira gardi ir duona kvapni, o kai žmonės aplinkui geri, tai ir daina skambi.  Apdovanojo susirinkusius Šv, Agotos Duonele.  Pašvitinio bendruomenė pamokė renginio šeimininkė Marceliutę, kaip pasitelkus Jurginių papročius, didelio derliaus sulaukti, gerą vyrą „pasigauti“, ir gyvuliais  pasirūpinti.
Guostagalio bendruomenė gyrėsi plačiais laukais, darbščiais ūkininkais, skaniu sūriu ir gardžiais pyragais.
Renginio vedėja Marceliutė papasakojo , kad, ją, tokią gražią, su visu vainiku, iš pat Alytaus į Linkuvą  atvedė vyro paieškos. Tad visokiomis užduotimis, krutino susirinkusiuosius ir savojo išsvajotojo Jurgio ieškojo. Aiškinosi, kaip bendruomenėse susikalba aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai. Kartu kvietė pašokti ir padainuoti.
Visa vakarą gražiomis dainomis vakaronės dalyvius džiugino Ūdekų liaudiškos muzikos kapela „Lakštutės“.
Linkuvos kultūros centro direktorius Methardas Zubas pasidalijo mintimis, kad kultūros darbuotojus ir bendruomenes sieja glaudus bendradarbiavimo ryšys. Todėl į šia vakaronę buvo pakviestos bendruomenės iš tų vietovių, kuriose veikia Linkuvos kultūros centro skyriai. Išsakė viltį, kad šis įžanginis renginys taps tradiciniu ir paskatins bendruomenes plėstis, draugauti ir  bendradarbiauti.
Vakaro vedėja Marceliutė – Daiva Andriuškevičienė pastebėjo, Kad Linkuvos krašte tokios didelės ir draugiškos bendruomenės. Tai unikalus ir sektinas reiškinys. Tad linkėjo dar daugiau plėstis ir toliau dirbti savo krašto labui.
 

MAN ŠIRDYJE DAR NE SUTEMA…

Vakaras skirtas tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti „MAN ŠIRDYJE DAR NE SUTEMA…“

Spalio mėnesį LK centro Guostagalio skyrius kartu su Guostagalio kaimo bendruomene suorganizavo vakarą pagyvenusiems žmonėms „MAN ŠIRDYJE DAR NE SUTEMA…“ Vakaro svečiai buvo Pakruojo pagyvenusių žmonių klubo nariai, kuriems vadovauja gerb. Rūta Pacevičienė. Vakaro metu buvo išsakyta daug gražių minčių apie orią, garbingą senatvę, apie kiekvieno žmogaus amžiaus tarpsnio privalumus, skambėjo senos geros dainos, kurias atliko Pakruojo senjorai. Prie jų prisijungė ir guostagaliečiai. Tuo ir pasakyta, kad ypač svarbi pagyvenusių žmonių misija – kultūros vertybių išsaugojimas.