Kategorija: Nepriskirtas

„Šiaurys“ sveikino Šiaulių „Židinį“

Paskutinę lapkričio dieną Šiaulių miesto žmonių su negalia klubas „Židinys“ šventė 25-erių metų veiklos sukaktį. Jų pasveikinti atvažiavo nemažai garbingų svečių, tame tarpe ir Linkuvos KC vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“ (vad. M. Zubas), kuris savo dainomis džiugino publiką ir Židiniečius.

 

2019-ieji – Vietovardžių metai…

Per Lietuvą banguoja renginiai minintys Vietovardžių metus. Neatsilieka  ir Linkuvos kultūros centras. Čia vykdomas projektas „Vietovardžiai: tautos istorija ir kultūra“, draugėn subūrė kultūros darbuotojus, vietos istorijos tyrinėtojus, bibliotekininkus, kraštiečius, vaikus, jaunimą ir kitus nykstančių vietovardžių problemai neabejingus žmones. 
           Projekto metu  įgyvendinti darbai buvo pristatyti lapkričio 29 d.  Linkuvos kultūros centre vykusiame renginyje skirtame Vietovardžių metams. 
           Žiūrovams buvo pateikta  vaikų ir jaunimo piešinių  konkurso „Mano išnykęs kaimas“ dalyvių paroda. Šiame konkurse dalyviai buvo kviečiami savo piešiniuose įamžinti išnykusius kaimus ir papasakoti jų ypatingas istorijas. Konkursui buvo pateikti 24 piešiniai. iš jų vertinimo komisija  atrinko tris. Tai:  Kamilės Matiejauskytės nupieštas „Bagdoniškių kaimas“ (Žeimelio gimnazija),  Roko Rusakevičiaus įamžintas „Baltausių“ kaimas (Linkuvos specialioji mokykla) ir Ernestos Zubavičiūtės užfiksuotas „Nakrašiūnų kaimas“ (Žeimelio gimnazija). Konkurso laimėtojų piešiniai ir išnykusių kaimų istorijos buvo išleisti atvirlaiškio formatu. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Naujutėliai, dar spaustuvės dažais kvepiantys atvirlaiškiai, buvo pristatyti renginio metu. Visi norintys galėjo atidžiau apžiūrėti ir patyrinėti. 

          Kraštietis humanitarinių mokslų daktaras Kazimieras Garšva skaitė pranešimą  „Linkuvos krašto  ir Lietuvos Žiemgalos  vietovardžiai Vietovardžių metais“. Vaikai ir jaunimas dalyvavo mįslių žaidime.

    Linkuvos kultūros centro skyrių (Ūdekų, Guostagalio, Triškonių, Bardiškių, Mikoliškio) darbuotojos pristatė dokumentų ir fotografijų, sukauptų projekto ekspedicijos metu, parodą.Taip pat dalijosi išnykusių kaimų istorijomis.
   O vakare Linkuvos kultūros centro folkloro ansambliai „Linkava“ ir „Ratinėls“, žiūrovams pristatė koncertinę programą „Linkuvos apylinkės mena“. 
 
 

„Šiaurio“ išvyka į Rozalimą

Šeštadienio vakarą Rozalime vyko „Muzikinis vakaras“, skirtas šv. Cecilijos garbei. Jame dalyvavo ir mūsiškiai vyrai – vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“ (vad. M. Zubas). Be šių vyrų rozalimiečiams dainas dovanojo ir Guostagalio skyriaus moterų vokalinis ansamblis (vad. G. Vaidžiulis). Buvo svečių iš Pakruojo, Pasvalio bei Panevėžio rajonų.

 

„Mūša“ sveikino Ginkūnų „Šaltinį“.

Lapkričio 16 d. Ginkūnų dvare skambėjo chorinė muzika.  Ginkūnų mišrų chorą „ŠALTINIS“  kūrybinės veiklos 25 – mečio proga  sveikino chorai „CANTIO“  (Kelmė); „BIČIULIAI“  (Šiauliai); „VASARA“ ( Šiauliai); „GIJA“ (Kuršėnai); Šiaulių Dainų muzikos mokyklos akordeono mokytojų ansamblis bei  mūsų moterų choras „MŪŠA“ (vad. Methardas Zubas)
„ŠALTINIEČIUS“ sveikino seimo nariai Arūnas Gumuliauskas , Stasys Tumėnas, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas  Greičius ir kiti svečiai.
2019-ieji taip pat paskelbti  Juozo Naujalio metais. Šiemet sukanka 150 metų, kai Raudondvaryje gimė kompozitorius, vargonininkas, pedagogas, chorvedys, pirmos lietuvių dainų šventės vyriausiasis dirigentas Juozas Naujalis. Tad šia proga jungtinis visų dalyvių choras atliko Juozo Naujalio ir Maironio dainą „Už Raseinių ant Dubysos“.  Chorui dirigavo Linkuvos KC direktorius Methardas Zubas.