Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. Linkuvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčioje buvo aukojamos Šventos Mišios už tremtinius.

Po Šv. Mišių , prie paminklo tremtiniams, kvietė stabtelėti Pakruojo moterų vokalinis ansamblis „Sidabrinė šarma“ (vad M. Zubas). Aukų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, padėtos gėlės ir uždegtos  žvakutės. Tremtinė Zita Gasiūnienė dalijosi prisiminimais. Kvietė prisijungti prie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos inicijuojamos „Juodojo birželio atminimo akcijos“.

Linkuvos kultūros centre  seniūnė Gitana Pašiškevičienė, priminė juoduosius istorijos puslapius ir linkėjo, kad tai daugiau  nepasikartotų.

Buvo atidaryta fotografijų paroda iš tremtinės Liucijos Lukošienės šeimos albumo „Jei ne auksinės vasaros…“. Parodoje eksponuojamose nuotraukose užfiksuotas Šilkų šeimos gyvenimas tremtyje. Parodą bus galima apžiūrėti iki liepos 14 d.

Linkuvos gimnazijos moksleivė Ugnė Jankauskaitė pristatė projektinį  2014- 2015m. darbą „Sibiro tremtis 1949m. – Aušta aušra“.

Tremtinė Liucija Lukošienė dalijosi savo prisiminimais. Liucija, būdama 4 metų, kartu su tėvais Emilija Ir Gasparu Šilkais, broliu Leonu ir seserimi Adele, 1949 metais,buvo ištremta į Sibirą. Juos nugabeno į Irkucko sritį, Toluno rajono Algatojaus miestelį. Tremtyje praleido 11metų. Grįžę į Lietuvą, jie apsigyveno Linkuvos mieste.

Nuoširdžiai dėkojame „Misija Sibiras 2015“ dalyviui Tomu Martinaičiui, kuris savo įtemptoje dienotvarkėje rado laiko atvykti į Linkuvą. Pasidalijo mintimis apie šią misiją. Pasakojo, apie atrankos etapus, kuriuos jam teko įveikti. Rodė vaizdinę medžiagą iš ekspedicijos. Didelio susidomėjimo sulaukė jo pasakojimas apie aplankytas vietoves, sutiktus žmones, nuveiktus darbus. Visa tai žadino tremtinių prisiminimus, kvietė atvirai diskusijai.

Linkuvos  bibliotekoje vyko spaudos leidinių paroda „Po svetimu dangum“.

 

Parašykite komentarą