Žyma: Bardiškiai

Pagyvenusių žmonių diena Lauksodyje

Spalio 2 d.po mišių visus pakvietėme į renginį Lauksodžio parapijos salėje. Ši popietė vienas iš projekto „Mano kultūros kiemas“ renginių, skirtas pagyvenusių žmonių dienai. Donė Legeza susirinkusiems papasakojo apie Lauksodžio katalikių moterų draugijos veiklą tarpukario laikotarpiu. Savo darbų parodas eksponavo žeimelietė Emilija Bumblienė ir lauksodietė Daiva Katlauskienė. Koncertavo Bardiškių ir Žeimelio dainininkės. popietėje dalyvavo Lauksodžio parapijos klebonas Vidmantas Kapučinskas

 

„Mane močiutė dailiai išmokė….“

Birželio 4 d. pakruojiečiai ir  svečiai buriavosi miesto parke. Čia skambėjo XXIII regiono folkloro šventė „Žiemgala 2016“. Suplevėsavus renginio vėliavai, į sceną žengė kolektyvai, kuriuos pristatė šventės šeimininkė Diana Martynaitienė. Maršą grojo Linkuvos kultūros centro folkloro ansamblio „Linkava“ muzikantai. Dainavo ir šoko LKC vaikų folkloro ansamblis „Ratinėls“ ir folkloro ansamblis „Linkava“. Taip pat savo dainas  susirinkusiems  dovanojo Bardiškių skyriaus folkloro ansamblis „Beržutėlis“, Pašvitinio folkloro ansamblis. Dalyvavo folkloro kolektyvai iš Pakruojo, Stačiūnų, Rozalimo, Medikonių, Klovainių, Pamūšio , Šiaulių, Latvijos, Baisiogalos, Joniškio.

 

Sekminės Bardiškiuose

Gegužės 15 d. bardiškiečius ir kaimynus pakvietėme švęsti Sekminių. Dėl prasto oro šventė vyko salėje, į kurią susirinko mažai svečių. Virtinius virė folkloro ansamblio „Beržutėlis“ dainininkės, sulaukėme viešnių iš Guostagalio. Sekminių programą parodė Linkuvos KC vaikų folkloro ansamblis „Ratinėls“, padainavo ir mūsų folkloro ansamblis. Išsirinkome skaniausių virtienių virėją. Ja tapo Janina Grybienė, kuriai praėjusių metų nugalėtoja Laimutė Sapijanienė perdavė pereinamąjį prizą – medinį kiaurasamtį.

 

Folkloro ir amatų šventė „Aukštas dangus“

„Aukštas dangus, šviesios žvaigždės, didelės ir mažos. Šviesus kelias man jaunam berneliui, joti pas mergele….“

Linkuvos kultūros centras kvietė prisiminti šviesaus atminimo  mokytoją, jau 35-uosius metus skaičiuojančio, folkloro ansamblio, „Linkava“ įkūrėją Stanislavą Lovčikaitę.

Folkoro ansamblio „Linkava“ vadovė Aelita Garalevičienė lydima ansamblio nario Igno Valionio, padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakutes ant S. Lovčikaitės kapo.
Na, o gegužės 7 d. legendinio kompozitoriaus Juozo Pakalnio memorialinėje sodyboje (Veselkiškių km.),  visu gražumu, „pražydo“ folkloro ir amatų šventė „Aukštas dangus“.
Svečius vingria akordeono ir žvangučio melodija pasitiko linkuviečių duetas- močiutė Ada Poškienė ir anūkė Skaistė Poškutė.
Susirinkusiesiems sveikinimo žodžius tarė Linkuvos kultūros centro direktorius Methardas Zubas, seimo narys Vitalijus Gailius, Linkuvos miesto seniūnė Gitana Pašiskevičienė, Pakruojo rajono savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė.
Gražiausias dainas, trankiausius šokius, įdomiausius pasakojimus žiūrovams dovanojo folkloro ansambliai iš : Pabiržės (Biržų raj,) „Žemyna“ (vad. A. Butkauskienė), Velžio ( Panevėžio raj.) „Gegužraibė“ (vad. V.Stundžienė), Raubonių( Pasvalio raj.) „Tatula“ (vad. G. Paškevičienė), Kirnaičių (Joniškio raj.) „Klėčia“ (vad. G. ir G. Andrašiūnai), Bardiškių (Pakruojo raj.) „ Beržutėlis“ (vad. A. Ždanko ir D. Legeza), Linkuvos ( Pakruojo raj.) „Linkava“ (vad. A. Garalevičienė).

Uoliai amatų kiemelyje šeimininkavo tautodailininkė juostų pynėja Ona Lugauskaitė ir amatininkė šiaudinių sodų rišėja Dalia Pažemeckienė. Tad žiūrovai turėjo puikią galimybę ne tik pasižvalgyti bet ir pasimokyti šių amatų.

O nuskambėjus paskutiniams šventės akordams dar neskubėta skirstytis. Norintys galėjo pasižvalgyti J. Pakalnio gyvenamojo namo viduje. Dar ilgai netilo kalbos ir dainos.​

 

Auksinis kiaušinis

Kovo 19 d. Bardiškiuose vyko tradicinė 14-oji Kaimo teatro mėgėjų šventė „Auksinis kiaušinis“ Šventėje dalyvavo Ūdekų, Guostagalio, Mikoliškio, Bardiškių ir Pasvalio rajono Nairių dramos mėgėjai. Kolektyvų vadovams buvo įteiktos Linkuvos KC direktoriaus padėkos, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos suvenyrai ir bardiškiečių tradiciniai „auksiniai“ kiaušiniai. Išsirinkome geriausią artistę ir artistą. Taip pat savo įsteigtus prizus įteikė Pakruojo KC direktorė I.Kybartinė ir Kultūros skyriaus vedėja B.Vanagienė.

 

 

Po darbų pabūkime kartu

Š.M Spalio 24 d. 15 val. Bardiškių k.n. visus pakvietėme į rudens popietę „Po Darbų pabūkime kartu“. Pas mus svečiavosi Pasvalio raj. Nairių k.n folkloro kolektyvas „Gija“. Kurioms parodėme Vytauto Didžiojo paminklą ir senąsias sodybas.O kultūros namuose viešnios papasakojo ir apdainavo linarūtės darbus ir pabaigtuvių tradicijas.
Į popietę susirinkusios šeimininkės dalinosi iš rudens gėrybių pagamintais valgiais ir jų receptais, minėme mįsles. Savo tapybos parodą …ir vėl gėlės…ant šilko pristatė buvusi Žeimelio mokyklos mokytoja, buvusi mūsų kaimo gyventoja Emilija Bumblienė.

 

Velykiniai renginiai Bardiškiuose

Prieš Velykas balandžio 3 d. rinkomės į biblioteką marginti kiaušinių. Įvairių kiaušinių marginimų būdų ir velykinių dekoracijų, visus susirinkusius mokė Linkuvos KC dailininkė Rūta Valionienė. Vašku marginti mokė Gitana Norgailienė. Visą ko išmokome, parodysime Balandžio 10d. pavasarinių puokščių ir margučių parodoje kultūros namuose.

Penktadienį balandžio 10 d. 15 val vaikus pakvietėme į Atvelykio popietę. Dieną prieš šventę vaikai piešė margučius, o penktadienį kultūros namuose parengėme pavasarinių puokščių ir margučių parodą. Į parodą margučius ir puokštes atnešė Laura Deicerytė, Oridija Paužuolytė, Benita Baškytė, Renatas Tamošiūnas, Leonora Vaičiulienė, Nida Rudzinskienė ir kt. Popietės metu vaikai žaidė velykinius žaidimus, rideno margučius. Aktyviausi popietės dalyviai apdovanoti prizais ir saldainiais.

 

Teatro mėgėjų šventė „Auksinis kiaušinis“

Š. m. kovo 28 d. į Bardiškių kult. namus atriedėjo 13-oji kaimo teatro mėgėjų šventė „Auksinis kiaušinis“. Savo spektaklius parodė Bardiškių, Ūdekų, Guostagalio, Mikoliškio, Linkuvos KC teatro studija ir Joniškio rajono Kriūkų artistės. Išrinkome geriausią aktorių – ūdekietį Laimutį Bartašių. Geriausios aktorės prizą atidavėme kriūkietėms Konstancijai ir Irenai.
Šventės dalyvius padėkomis apdovanojo Linkuvos KC direktorius M. Zubas, tradicinius „auksinius kiaušinius“ kolektyvų vadovams įteikė Bardiškių skyriaus vadovė D. Legeza, kultūros, paveldo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja B. Vanagienė kolektyvams įteikė atminimo dovanėles. Po renginio žiūrovai išsiskirstė su gera nuotaika.

 

Renginiai Bardiškių skyriuje

Kovo 11 d. Bardiškių kultūros namuose paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginį pradėjo vaikų dramos būrelio mergaitės sveikinimo eilėmis. Kultūros namų suaugusių dramos būrelio artistai suvaidino Sofijos Čiurlionienės – Kymantaitės komediją „Kuprotas oželis“ (Vadovė D. Legeza).

Kiekvienais metais vasario 16-tą Bardiškiečiai renkasi į kultūros namus paminėti Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Apie Nepriklausomybės dieną pasakojo Kultūros namų vadovė Donė Legeza, Mikoliškio salės artistai, vadovaujami Aušros Ždanko, suvaidino A. Griciaus komediją „Idėjiškas pagrindas“. Svečiavosi Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatė į merus Erika Kižienė ir jos bendrapartietė Zita Gasiūnienė.