Žyma: Gedulo ir vilties diena

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d. Linkuvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčioje buvo aukojamos Šventos Mišios už tremtinius.

Po Šv. Mišių , prie paminklo tremtiniams, kvietė stabtelėti Pakruojo moterų vokalinis ansamblis „Sidabrinė šarma“ (vad M. Zubas). Aukų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, padėtos gėlės ir uždegtos  žvakutės. Tremtinė Zita Gasiūnienė dalijosi prisiminimais. Kvietė prisijungti prie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos inicijuojamos „Juodojo birželio atminimo akcijos“.

Linkuvos kultūros centre  seniūnė Gitana Pašiškevičienė, priminė juoduosius istorijos puslapius ir linkėjo, kad tai daugiau  nepasikartotų.

Buvo atidaryta fotografijų paroda iš tremtinės Liucijos Lukošienės šeimos albumo „Jei ne auksinės vasaros…“. Parodoje eksponuojamose nuotraukose užfiksuotas Šilkų šeimos gyvenimas tremtyje. Parodą bus galima apžiūrėti iki liepos 14 d.

Linkuvos gimnazijos moksleivė Ugnė Jankauskaitė pristatė projektinį  2014- 2015m. darbą „Sibiro tremtis 1949m. – Aušta aušra“.

Tremtinė Liucija Lukošienė dalijosi savo prisiminimais. Liucija, būdama 4 metų, kartu su tėvais Emilija Ir Gasparu Šilkais, broliu Leonu ir seserimi Adele, 1949 metais,buvo ištremta į Sibirą. Juos nugabeno į Irkucko sritį, Toluno rajono Algatojaus miestelį. Tremtyje praleido 11metų. Grįžę į Lietuvą, jie apsigyveno Linkuvos mieste.

Nuoširdžiai dėkojame „Misija Sibiras 2015“ dalyviui Tomu Martinaičiui, kuris savo įtemptoje dienotvarkėje rado laiko atvykti į Linkuvą. Pasidalijo mintimis apie šią misiją. Pasakojo, apie atrankos etapus, kuriuos jam teko įveikti. Rodė vaizdinę medžiagą iš ekspedicijos. Didelio susidomėjimo sulaukė jo pasakojimas apie aplankytas vietoves, sutiktus žmones, nuveiktus darbus. Visa tai žadino tremtinių prisiminimus, kvietė atvirai diskusijai.

Linkuvos  bibliotekoje vyko spaudos leidinių paroda „Po svetimu dangum“.

 

Gedulo ir vilties diena

Linkuvos Kultūros centre

birželio 14 d.

11 val. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje.

12 val Tremtinių pagerbimas prie paminklo bažnyčios šventoriuje.

12. 10 val. Kultūros centre:

Parodos „Jei ne auksinės vasaros…“ atidarymas.

Linkuvos gimnazijos moksleivės Ugnės Jankauskaitės 2014- 2015 m. projektinio darbo „Sibiro tremtis 1949 m. – Aušta aušra“ pristatymas.

Susitikimas su „Misija Sibiras 2015“ dalyviu Tomu Martinaičiu.

Kviečiame dalyvauti renginiuose

 

 

Renginiai Ūdekuose

Nors Jonines prausė lietus, bet ūdekiečiai vis tiek rinkosi į kultūros namus švęsti tradicinės šventės. Šventės įvadinė dalis – koncertas, kurį dovanojo jaunosios Ūdekų dainininkės bei senbuvės „Lakštutės“. Šventės aukurą uždegti garbė teko ištikimiausiam Joninių dalyviui, senbuviui Jonui Brazlauskui, todėl ir Jonų valsą teko jam sušokti su renginio vedėja Vitalija. Dalis atrakcijų, skirtų atlikti lauke, nebuvo atliktos, bet salėje visi, ir dideli ir maži, išbandė rankų taiklumą, mėtydami lanką , minties greitumą – mindami mįsles, įdėmiai klausėsi pasakojamų Joninių papročių. Kad ir kokiomis nepalankiomis sąlygomis, bet Joninių laužas vis tiek įsiliepsnojo. Į dangų paleisti oro žibintai, ryškiai švietė vakaro sutemose, nusinešdami ilgiausią vasaros dieną.

Birželio 1 d. prie Ūdekų kultūros namų vyko popietė vaikų gynimo dienai „Pro vaikystės langą“.

Birželio 12 d. vyko piopietė skirta gedulo ir vilties dienai „Gimtinėn grįžk, kaip grįžta vyturėlis“

Gegužinės pamaldos Ūdekuose

 

Gedulo ir vilties diena Linkuvoje

Birželio 14 d. buvo minima gedulo ir vilties diena. Minėjimas prasidėjo šv. mišiomis Linkuvos Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Po jų visi būrėsi aplink šventoriuje esantį paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę.Čia buvo degamos atminimo žvakutės, dedamos gėlės. Skambėjo Emilijos Pukevičiūtės atliekama daina. Taip pat buvo skaitomos tremtinių kurtos eilės, atsiminimai. Visi norintys galėjo pasidalinti prisiminimais apie savo patirtus išgyvenimus. Giesmę už žuvusiuosius pagiedojo bažnyčios choras. O renginiui baigiantis visi kartu uždainavo dainą „Tėvyne, taip sunku gyventi …“

 

Gedulo ir vilties diena

Tremtis%20logo[1]

LINKUVOS KULTŪROS CENTRE

Birželio 14 d.

GEDULO IR VILTIES DIENA

10.30 Šv. Mišios

Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje

Po mišių

Minėjimas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę

„Tėvyne, kaip sunku gyventi“