Finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos:

 

Gryno turto pokyčių ataskaita >>

Veiklos rezultatų ataskaita  >>

Finansinės būklės ataskaita I d. >> II d. >> 

 

 

2016 metų finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas >>

Gryno turto pokyčių ataskaita >>

Pinigų srautų ataskaita I d. >>  II d. >>

Finansinės būklės ataskaita I d. >> II d. >> 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 

>>

>>

>>

>>