Džiaugiamės Lietuvos kultūros tarybos finansuotais projektais

Lietuvos kultūros taryba paskelbė sprendimą dėl kultūros programos „Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis“. Jame gerai įvertinti ir gavo finansavimą abu Linkuvos kultūros centro teikti projektai.
„Linkuva Jazz 2021“ projekto įgyvendinimui skirta 9100,00 €.
“Ona Vaškaitė Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“ skirta 6000,00 €.
Tikimės, kad pandemija nesutrukdys projektus sėkmingai įvykdyti. Linkuvių ir Linkuvos svečių laukia įdomūs renginiai.