„Mūša“ sveikino Ginkūnų „Šaltinį“.

Lapkričio 16 d. Ginkūnų dvare skambėjo chorinė muzika.  Ginkūnų mišrų chorą „ŠALTINIS“  kūrybinės veiklos 25 – mečio proga  sveikino chorai „CANTIO“  (Kelmė); „BIČIULIAI“  (Šiauliai); „VASARA“ ( Šiauliai); „GIJA“ (Kuršėnai); Šiaulių Dainų muzikos mokyklos akordeono mokytojų ansamblis bei  mūsų moterų choras „MŪŠA“ (vad. Methardas Zubas) „ŠALTINIEČIUS“ sveikino seimo nariai Arūnas Gumuliauskas , Stasys Tumėnas, Šiaulių rajono savivaldybės … Tęskite „Mūša“ sveikino Ginkūnų „Šaltinį“. skaitymą