SU BALANDŽIO 1-ĄJA!

Su balandžio -1ąja! Pokštų ir juokų diena! Šia proga, Linkuvos kultūros centro Triškonių laisvalaikio salė Jums paruošė nuotaikingą pasakojimą.

O kokia šventė be dainų? Jums dainuoja Linkuvos kultūros centro Pašvitinio skyriaus moterų ansamblis “Devynbalsė“.