Tą aktį, kai gynėme Tėvynės laisvę…

Prieš 30 metų naktį žmonės išėjo ginti savo Tėvynės. Beginkliai, dainuojantys, laisva širdimi. Mojuodami trispalvėmis, skanduodami Lie-tu- va, stojo prieš tankus. Bebaimiai, pasiryžę laisvės vardan paaukoti savo gyvenimus… O išaušęs bežadis sausio 13- osios rytas, apraudojo žuvusius… Šiuos įvykius, uždegusius laisvės ugnį širdyje, mename iki šiol. Žymime juos dainomis, laužais , vėliavomis, maldomis, žvakučių jūra… Linkuvos kultūros centras minint sausio 13 -osios įvykių 30- metį siunčia Jums poezijos ciklą „Sausio 13- ąją…“.