Menu Close

Folklorinis ansamblis „Linkava“

Įkurtas 1980 m.

 

 

Vadovė Aelita Garalevičienė

 

 

 

 

 Pakraštėlis „LINKAVOS“ istorijos

„LINKAVA“ nuo pat gyvavimo metų pradžios pirmenybę teikė Šiaurės Lietuvos folklorui. Tad šiandiena kolektyvas didžiuojasi galėdamas dainuoti Linkuvos krašto dainas, pašokti šokius, ratelius išlaikiusius formą, turinį, autentišką atlikimo būdą. Ansamblio nariai koncertinėse programose suteikia gyvybės laiko užslopintiems papročiams. Atveria savitų tradicijų lobyną. Žadina Linkuvos krašto žmonių tautinę savimonę, meilę savam kraštui, Tėvynei.

Folkloro ansamblis daug koncertuoja ne tik savo krašto žmonėms (Linkuvoje, apylinkės kaimuose, Pakruojo, Joniškio, Pasvalio rajonuose), bet ir visoje Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, Rumšiškėse, Panevėžyje, Šiauliuose, Kretingoje, Biržuose, Mikėnuose, Kupiškyje, Kėdainiuose, Raseiniuose). Taip pat Latvijoje, Bulgarijoje. Neabejingi autentiškoms kolektyvo dainoms liko ir švedai lankęsi Linkuvoje.

2016-aisiais folkloro šventėje Joniškio rajone, Kirnaičių klėtyje paruošė ir pristatė programą „Gyvenimo ratu“, kartu su vaikų folkloro ansambliu „Ratinėls“.
Buvo suorganizuota etnografinė Rasų šventė miesto parke. Pristatyta programa „Eglalės šakelė nuskynio“, skirta priešadventiniam laikotarpiui.
Kompozitoriaus Juozo Pakalnio sodyboje, Veselkiškių kaime, suorganizuota folkloro ir amatų šventė „Aukštas dangus“, kuri sukvietė folkloro ansamblius ir amatininkus iš Aukštaitijos regiono. Savo pasirodymu džiugino Linkuvos miesto gyventojus ir svečius miesto šventės metu.

Nuotraukos iš renginių

 

 „LINKAVA“ nuolatinis Dainų švenčių Vilniuje dalyvis.

 • 1986 m. dalyvavo respublikiniame folkloro konkurse „ANT MARIŲ KRANTELIO“ Rumšiškėse (Aukštaičių regiono I vieta)
 • 1996 m. – seserų Glemžaičių „RUDENS DARBŲ PABAIGTUVIŲ“ konkurse Kupiškyje (II vieta)
 • 1990 m. Įrašyta LTV laida „TIES AMŽIŲ SANDŪRA“
 • 1993 m. Visa linkuvietiškų vestuvių programa įrašyta į vaizdo kasetę. LLKC lėšomis.
 • 1998 m. Įrašytas dvigubas rinktinis albumas „ LINKAVA ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS“
 • „ LINKAVA“ yra nuolatinis folkloro festivalio „ŽIEMGALA“ dalyvis.
 • 2011 m. dalyvavo„TRAMTATULIS“ respublikiniame ture, Kaune.
 • 2014 m. Liepos 4 d. „LINKAVA“ dalyvavo Lietuvos Dainų šventės „ČIA MANO NAMAI“ folkloro dienoje LAIMUŽĖS LEMTA, Bernardinų sode.
 • 2016 m. dalyvavo Užgavėnių šventėje Linkuvoje.
 • 2016 m. „LINKAVA“ folkloro festivalio „Saula riduolėla“ Pasvalyje, dalyvis.
 • 2016 m. dalyvavo folkloro ansamblių šventėje „Žiemgala“ Pakruojyje,
 • 2016 m. Pasvalio kultūros centro Raubonių skyriaus amatų festivalio „Vilnonės dienos“ dalyvis.
 • 2017 m. dalyvavo XVI-oji respublikinėje kaimo giedorių šventėje „Giesmės ir dainos – Šv. Mergelei Marijai“, Kirnaičiuose
 • Kasmetinis folkloro ir amatų šventės „Aukštas dangus“ dalyvis.
 • 2018m.Išvykos į Latvijos r. Elėja. Gastroliavo su koncertinėmis programomis Panevėžio r., Pasvalio r., Joniškio r. kultūros įstaigose ir bendruomenėse. Pakruojo mieste organizuojamoje šventėje „Žiemgala 2018“.Dalyvavo Linkuvos KC organizuotame Žiemgalos krašto menų festivalyje.

  Dalyvavo Respublikinėje Dainų šventėje su programa „Oi, tu, žalia rūta“

  Priešadventinėje popietėje „Eglalės šakelė nuskynio“ pristatė programą „ Ir išdyga žalia rūta“

  *2019 m.

  Dalyvavo Latvijos r. Kuoknese  saulėgrįžos šventėje, Vacumnieku tradicinėje Lelijų šventėje., Rygos lietuvių vidurinės mokyklos bendruomenei parodė Užgavėnių programą.

  Išvykos  su koncertinėmis programomis į Pakruojo, Panevėžio,  Pasvalio rajono kultūros įstaigas. Tarptautinį folkloro festivalį „Saulės žiedas“ Šiauliuose.

  Vykdė projektą „Vietovardžiai: tautos istorija ir kultūra“. Pristatė programą „Linkuvos apylinkės mena“

Dėdė Juras

kolektyvai-juras

Visos Lietuvos dėmesys nukrypo į dėdę Jurą – „LINKAVOS“ senbuvį, nuo jaunų dienų nepaleidžiantį iš rankų armonikos. Jis paskelbtas vyriausiu Lietuvos Dainų šventės „ČIA MANO NAMAI“ dalyviu. Tuo metu Jam buvo 94 m.

 
 

Ansamblio vadovai

 

kolektyvai-lovcikaite

 Stanislava Lovčikaitė

Folklorinio ansamblio įkūrėja ir vadovė. Šiaurės Lietuvos šviesuolė, Lietuvos garbės kraštotyrininkė, etninės kultūros puoselėtoja, Linkuvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. Nuoširdžiai dirbusi savo krašto labui.

Kolektyvui vadovavo 1980 m. – 2001 m.

 

Kristina Jagminaitė

Kolektyvui vadovavo 2000 m. – 2003 m.

Perėmė kolektyvo vairą iš Stanislavos Lovčikaitės.

Dangirūta Šimkūnienė

Kolektyvui vadovavo 2003 m. – 2013 m.

Zigmantas Tekorius

Kolektyvui vadovavo 2013 m. – 2014 m.

Marytė Pališkienė

Kolektyvui vadovavo 2013 m. – 2015 m.

Aelita Garalevičienė

Kolektyvui vadovauja nuo 2015 m. iki dabar.

 

Koncertinės programos

I PROGRAMA. LINARŪTĖ

I dalis. Talka

II dalis. Patalkės

II PROGRAMA. OI TU RŪTA RŪTA

III PROGRAMA. SAMBARIAI

IV PROGRAMA. „ IR ATĖJE RUDENĖL‘S “

I dalis. Pažintuvės

II dalis. Pėršlė!

V PROGRAMA. LINKUVIEČIŲ VESTUVĖS

I dalis. „ Jau žirgelė sukinkyti“ ( pas Jaunąją)

II dalis. „ Ir uždėje nuometėlį….“ ( pas Jaunajį)

VI PROGRAMA. „ AŠ IŠDAINAVAU“

VII PROGRAMA. PRAKALBINTI ŽEMĘ

VIII PROGRAMA. „KUR JŪS, MANO ŽALIEJI BROLIAI?“

IX PROGRAMA. „ ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IĮ KIEMA“

X PROGRAMA. „UŽGAVĖNIŲ NAKTĮ“

XI PROGRAMA. TUO AUKŠTU TILTU

XII PROGRAMA. „TRYS KARALĖ ATĖJA“

XIII PROGRAMA. „OI, ŽIBA ŽIBURĖLIS“

XIV PROGRAMA. ADVENTO MINTYS

XV PROGRAMA. „AŠ PADAINUOSIU“

XVI PROGRAMA. „TEESIE TAVO VARDAS, LIETUVA! “

XVII PROGRAMA „ UŽEIKIT Į RAMBYNĄ!“

XVIII PROGRAMA „GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ“

 

Ekspedicijos

2009 – 07 – 13; 14; 15 kraštotyros ekspedicija po Latvijos kaimus.

2009 – 07 – 28; 31 kraštotyros ekspedicija.

2010 – 07 – 20; 23; kraštotyros ekspedicija „PARIBIO KAIMAI“

2010 – 07 – 16 kraštotyros ekspedicija „LINKUVOS SENBUVIAI, JŲ BŪSTAS IR BUITIS“

2011 – 06 – 27; 30 kraštotyros ekspedicija „ LINKUVOS SENBUVIAI, JŲ BŪSTAS IR BUITIS“