Linkuvos kultūros centro teikiamų paslaugų įkainiai patvirtinti
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-250.