Linkuvos kultūros centro skyriai

Pašvitinio skyrius

Bardiškių skyrius

Ūdekų skyrius

Guostagalio skyrius

Mikoliškio bendruomenės laisvalaikio salė

Triškonių kaimo laisvalaikio salė