Menu Close

Finansinės ataskaitos

2019 metų finansinės ataskaitos:

finansinės būklės ataskaita 2018 m. I d.,

finansinės būklės ataskaita 2018m. IId.,

veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019m.

 

2018 metų finansinės ataskaitos:

finansinės būklės ataskaita 2018 m. I d.,

finansinės būklės ataskaita 2018m. IId.,

veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018m.

2017 metų finansinės ataskaitos:

Gryno turto pokyčių ataskaita >>

Veiklos rezultatų ataskaita  >>

Finansinės būklės ataskaita I d. >> II d. >> 

 

 

2016 metų finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas >>

Gryno turto pokyčių ataskaita >>

Pinigų srautų ataskaita I d. >>  II d. >>

Finansinės būklės ataskaita I d. >> II d. >> 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 

>>

>>

>>

>>