Menu Close

Finansinės ataskaitos

2023 metų finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2023

Veiklos rezultatų ataskaita 2023

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023

2022 metų finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2022 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2022m.

2021 metų finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2021 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2021m.

2020 metų finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m.

Finansinės būklės ataskaita 2020m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020m.

2019 metų finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2019m.

veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019m.

2018 metų finansinės ataskaitos:

finansinės būklės ataskaita 2018 m. I d.,

finansinės būklės ataskaita 2018m. IId.,

veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018m.

2017 metų finansinės ataskaitos:

Gryno turto pokyčių ataskaita >>

Veiklos rezultatų ataskaita  >>

Finansinės būklės ataskaita I d. >> II d. >>

 

 

2016 metų finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas >>

Gryno turto pokyčių ataskaita >>

Pinigų srautų ataskaita I d. >>  II d. >>

Finansinės būklės ataskaita I d. >> II d. >>

 

Finansinių ataskaitų rinkinys

>>

>>

>>

>>