Menu Close

Guostagalio skyrius

 

 

 

Vadovė Virginija Jocienė

Buveinė:  Centrinė g. 7, Guostagalio k., Pakruojo r.

 

 

 

 

LKC Guostagalio skyriaus 2013 – 2014 m. veikla

Guostagalio skyriuje yra 3 darbuotojos: skyriaus vadovė kultūrinei veiklai Virginija Jocienė, meno vadovė Danutė Maižuvienė ir darbininkė Birutė Grabskytė. Vadovė kultūrinei veiklai ir meno vadovė Guostagalio skyriuje pradėjusios dirbti nuo 2013 m. spalio mėn.

Skyriaus darbo tikslai:

1. Įtraukti į įvairią kultūrinę veiklą kuo daugiau kaime gyvenančių žmonių – vaikus, jaunimą, pagyvenusius.

2.Aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje.

3. Rengiant renginius bendradarbiauti su seniūnija, kaimo bendruomene ir kitomis kaime veikiančiomis organizacijomis.

Skyriuje veikė trys meno kolektyvai: moterų ansamblis ir kvartetas, kuriems vadovavo Danutė Maižuvienė, bei vaikų meno kolektyvas, kuriam vadovavo Virginija Jocienė.

2013-2014 m. veikla:

Spalio 1 d. buvo surengta pagyvenusių žmonių šventė „Man širdyje dar ne sutema“.

Lapkričio 15 d.vyko vakaronė „Po rudens darbų“.

Gruodžio 13 d. kartu su kaimo bendruomene buvo surengta kūčių popietė „Baltosios pasakos paslaptis“.

Gruodžio 17 d. vaikams vyko popietė – susitikimas su Kalėdų seneliu iš Švedijos.

2014 m.sausio3 d. buvo surengta vaikų piešinių paroda skirta Sausio 13 įvykiams ir laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Vasario 16 d. buvo surengtas Lietuvos valstybės dienos paskelbimo minėjimas „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ ir mėgėjiško spektaklio premjera.

Vasario pabaigoje skyrius pradėjo vykdyti edukacinę programą vaikams ir jaunimui „Rėdos sodas“. Vaikai ir jaunimas darė Užgavėnių kaukes. Paskui buvo surengta Užgavėnių kaukių paroda, o kovo 4 d. kartu su kaimo bendruomene vyko Užgavėnių šventė „Ubagėlių šėlionės“.

Kovo 7 d. vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas „Čia mano žemė-Lietuva“.

Prieš velykas tęsdami edukacinę programą vaikams ir jaunimui „Rėdos sodas“ vyko Kiaušinių marginimas “Margas velykų pasaulis“ LKC, kur dalyvavo vaikai ir iš Guostagalio.

Balandžio mėn. vyko vaikų knygos šventė „Pavasario linksmybės“. Vaikų spektaklis E. Matulaitytės „Raganos miltai“.

Gegužės 2 d. vyko motinos dienos minėjimas „Gražiausi žodžiai, mama, Tau“.

Vykdant edukacinę programą vaikams ir jaunimui „Rėdos sodo“ dalį „Mano gyvenamos vietos paminklai“ gegužės mėnesį kartu su vaikais ir jaunimu aplankėme vietos paminklus ir nufotografavome.

Birželio 1 d. Guostagalio skyriuje vyko edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Rėdos sodas“- festivalis ” Vaivos juosta” skirtas vaikų gynimo dienai. Festivalyje dalyvavo vaikai iš visų LKCentro skyrių – dainavo, šoko, žaidė, piešė ant asfalto.

Birželio mėnesio pabaigoje vykdydami edukacinę programą vaikams ir jaunimui „Rėdos sodas“ vaikai ir jaunimas vyko į ekskursiją į Vilnių, kurioje aplankė Gedimino pilį, Valdovų rūmus, Bernardinų sodą ir kt. architektūrinius paminklus.

Birželio 23 d. kartu su seniūnija, kaimo bendruomene, sporto klubu „Uranas“ surengėme Joninių šventę.

Liepos 6 d. giedojome valstybės himną Guostagalio skyriaus kieme. Paskui vyko kaimo bendruomenės organizuota loterija Lietuvos vėliavai laimėti.

Liepos 11 d. vykdydami edukacinę programą vaikams ir jaunimui „Rėdos sodas“ LKCentre buvo surengta nuotraukų paroda „Mano gyvenamos vietos paminklai“, kurioje Guostagalio skyrius pristatė savo teritorijoje esančius paminklus.