Gedulo ir vilties diena

   Birželio 14-ąją, gedulo ir vilties dieną Linkuvos Švč, mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios varpas kvietė rintis maldai. Kunigas Tomas Janavičius laikė šv. Mišias už tuos, kurie apraudodami namus ir Tėvynę, buvo ištremti į Sibirą. Už tuos, kurie taip ir nepasiekė savo tremties vietos. Juos amžinam poilsiui priglaudė bevardės geležinkelių pakelės. Už tuos, kurie  puoselėdami viltį ir meilę savo kraštui įsikūrė žmogaus nemačiusioje žemėje. Už tuos, kurie grįžo ir neleido istoriniai atminčiai užgesti.

  Po Šv. Mišių sugiedojus „Tautinę giesmę“ Bažnyčios skliautus užliejo tremtinių poetų eilės. Jas skaitė: Linkuvos kultūros centro dailininkė Rūta Valionienė. Linkuvos bibliotekos bibliotekininkė vyresnioji  bibliotekininkė Rasma Mieliauskaitė ir Linkuvos gimnazijos moksleivė, savanorė Gabrielė Gaigalaitė. 

Prie tremtinių memorialo padėjus gėles ir uždegus atminimo žvakutes sveikinimo žodžius tarė Pakruojo rajono savivaldybės  administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, Pakruojo rajono savivaldybės  administracijos direktorės pavaduotojas Gintaras Šurna ir Linkuvos miesto seniūnė Gitana Pašiškevičienė.

 

 

„Linkuva Jazz 2021“

Sekmadienio popietę Linkuvos Švenčiausiosios Mergelės Mariojos Škaplierinės bažnyčioje aidėjo džiazo muzikos akordai. Čia vyko festivalio „Linkuva Jazz 2021“ atidarymo koncertas. Jo metu pasirodė atlikėjas Ričiardas Mekionis. Linkuvos kultūros centro džiazo studija ir Gabrielė. Tai pirmasis festivalio koncertas. Džiazo muzikos gerbėjai turės galimybę dalyvauti festivalio  koncertuose Pakruojyje, Rozalime ir Pasvalyje.

„Šiaurys“ keliauja su daina

Linkuvos kultūros centro vyrų vokalinis „Šiaurys“ pradėjo koncertines išvykas. Birželio 4 d. dalyvavo  Parovėjos  (Biržų raj.)  bibliotekoje  dalyvavo poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. O birželio 11d. „Šiaurio“ dainos skambėjo Palangoje. Čia kurhauze buvo minimas  Palangos prijungimo prie Lietuvos 100- metis. Taip pat jūros šaulių vyrų choro 40-ties metų kūrybinės veiklos jubiliejinis koncertas.

Camino Lituano

Turbūt daugelis esame girdėję apie „Camino de Santiago“ arba Šv. Jokūbo kelią, kuriuo piligrimai iš viso pasaulio jau daugiau nei tūkstantį metų keliauja į Santjago de Kompostelos katedrą Ispanijoje, kur, manoma, yra palaidotas Apaštalas Jokūbas. Kelias link šventovės, link senojo pasaulio, link savęs… 

Toks piligrimų kelias yra ir  Lietuvoje. 500 kilometrų besitęsiantis „Camino Lituano“ priklauso tarptautiniam Šv. Jokūbo kelių tinklui. Jo maršrutas prasideda Žagarėje ties Latvijos siena, kur jungiasi su „Camino Latvia“ ir vingiuoja per Šiaulių, Kauno bei Alytaus apskritis, kur prie Lenkijos sienos, Seinuose, susijungia su „Camino Polaco“. 

„Camina Latvija“ prasideda Rygoje ir šakojasi dviem kryptimis. Viena veda link Žagarės, kita – į Skaistkalnę. Kitapus sienos, už tilto per Nemunėlį, – Germaniškis. Tai vieta, kurioje susijungs latviškas ir lietuviškas Šv. Jokūbo kelias ir per Biržus, Pajiešmenius, Pasvalį, Joniškėlį, Linkuvą, Pakruojį ves link pagrindinės „Camino Lituano“ gijos. 

„Camino Lituano“ kelio atšaka Biržai- Pakruojis oficialiai atidaryta birželio 12d. Linkuva jau sulaukė pirmosios piligrimės. Netikėtas atsitiktinumas atvedė ją Į Linkuvos kultūros centrą. Piligrimo pase uždėjome antspaudą. Linkėjome sėkmės, vykdant savo šventą misiją.

Gedulo ir vilties diena

Kviečia Linkuva Jazz

Sveikiname pasakotojų konkurso „Buva karto 2021 “ nugalėtojus!

 

Laimingas tas, kuris supranta pasakojamosios tautosakos vertę. Puoselėja savo tarmę. Neleidžia šiam  tautinės tapatybės kodui išnykti. Atvirkščiai!  Perduoda  jį ateities kartoms. Moko jį išdidžiai neštis per gyvenimą. Semtis išminties ir tvirtybės iš protėvių lizdo. 

Toks ir buvo regioninis pasakotojų konkurso „Buva karto 2021“  tikslas. Prisiminti, nepamainomą tautosakos pateikėją, Oną Vaškaitę- Bluzmienę. Suburti draugėn, žmones puoselėjančius aukštaičių tarmę. Elektroninėje erdvėje pasidalinti su visu pasauliu, pasakojamosios tautosakos lobiais.

 Dėkojame visiems konkurso dalyviams. Jūsų dėka paprastos dienos virto džiugesio krištolėliais. Jūsų pasakos, padavimai, legendos, sakmės, gyvenimiški nutikimai suteikė  didžiulį malonumą žiūrovams pamatyti Jus, išgirsi Jūsų tarmę, pasidžiaugti Jūsų nešama žinia. 

Nuoširdžius padėkos žodžius siunčiame kompetetingai vertinimo komisijai. Ji atliko tikrai didelį didelį darbą. Nenuilsdami ir netausodami savo laiko, iš gausaus dalyvių būrio rinko pačius geriausius pasakotojus.

2021m. Suaugusiųjų pasakotojų konkurso „Buva karto“ komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Genė Juodytė (Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė)

Nariai: 

Narė Nijolė Lipinskienė (Linkuvos miesto vyresnioji bibliotekininkė)

Narė Rasma Mieliauskaitė (Linkuvos miesto vyresnioji bibliotekininkė)

Narė Lina Kupriūnienė (Linkuvos gimnazijos lietuvių k. mokytoja)

Narė Renata Budrienė (Pakruojo r. savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių sk. vedėja)

 

Regioninio suaugusiųjų pasakotojų konkurso nugalėtojai:

Kategorijose:
Vyresnio amžiaus žmogus, tradiciją perėmęs natūraliai iš savo šeimos, bendruomenės kategorijoje –
Genovaitė Simonaitienė (Pasvalio r. Vaškai) Padavimas “ Miestabala“  (vad. Renata Kaziliūnienė)

Asmuo, savarankiškai išmokęs pasakoti šiuolaikinėje kultūros terpėje kategorijoje –
Dovydas Butkus (Panevėžio r. Vadokliai) sakmė „Gudri merga“ (vad. Eugenija Zakarkienė)

Folkloro ansamblio narys kategorijoje –
Ona Liukpetrienė (Pakruojo r. Klovainiai) pasakojimas „Didelė valkšna“ ( vad.Sonata Liukpetrienė)

 

Balsavimo teisę turėjo ir Linkuvos kultūros centro Facebook paskyros lankytojai. Jų sprendimu, daugiausia „patiktukų“  pelnė ir specialiu prizu apdovanojama Raminta Sluckuvienė (Pakruojo r. Klovainiai). Pasaka „Kaip baudžiaunionks išmoke meško smuik grot“ ( vad. Sonata Liukpetrienė)  (Nemokama „Nykštys į viršų“ iškarpos 2, parsisiųsti nemokamą iliustraciją, nemokamą iliustraciją - Kita245)

 

Sveikiname nugalėtojus, dalyvius ir jų vadovus! Jie bus pakviesti liepos 10 d. į Linkuvos KC vyksiančią folkloro ir amatų šventę „Aukštas dangus“, kur papasakos savo pasakojimus gyvai. Jiems bus įteikti piniginiai prizai.

 

 

 

Kvietimas

Draugystė

Prieš penkis metus užsimezgė graži draugystė tarp Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ratinėls“  ir Pasvalio kultūros centro Vaškų skyriaus  vaikų folkloro ansamblio „Bitinėls“. Taigi, nenuostabu, kad šiemet  pirmoji kolektyvo kelionė buvo į Vaškus.  Vaikai vadovaujami Aelitos Garalevičienės skambia daina ir šokiu sveikino „Bitinėlį“ 5-ojo gimtadienio proga. Dovanojo avilį, linkėjo branginti ir puoselėti meilę liaudies kultūrai. Po šventinės programos,  vaikų laukė smagūs žaidimai ir…. gardus gimtadienio tortas.

Projektas „Ona Vaškaitė – Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“

Linkuvos kultūros centras vienas po kito įgyvendina projekto „Ona Vaškaitė – Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“ numatytas veiklas. Viena iš projekto veiklų – pateikėjos smulkiosios tautosakos popietės Pakruojo r. Pašvitinio mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės ir Žeimelio darželio – daugiafunkcinio centro „Žilvitis“ vaikams su Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ratinėls“ dalyviais. Vaikučius supažindinome su Šiaurės Aukštaitijos regiono etnografiniu savitumu, akcentavome Pasvalio, Pakruojo tarmės savitumą ir tradicijų tęstinumąbei perdavimą. Programa vaikams buvo pateikta interaktyviu būdu –  vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis vaikai klausėsi ir žiūrėjo pasaką „Pusiau lupta ožka“ . Taip pat žaidėme žaidimus bei ėjome ratelius, užrašytus O. Bluzmienės knygoje „Linelius roviau dainavau“.