Sveikiname pasakotojų konkurso „Buva karto 2021 “ nugalėtojus!

 

Laimingas tas, kuris supranta pasakojamosios tautosakos vertę. Puoselėja savo tarmę. Neleidžia šiam  tautinės tapatybės kodui išnykti. Atvirkščiai!  Perduoda  jį ateities kartoms. Moko jį išdidžiai neštis per gyvenimą. Semtis išminties ir tvirtybės iš protėvių lizdo. 

Toks ir buvo regioninis pasakotojų konkurso „Buva karto 2021“  tikslas. Prisiminti, nepamainomą tautosakos pateikėją, Oną Vaškaitę- Bluzmienę. Suburti draugėn, žmones puoselėjančius aukštaičių tarmę. Elektroninėje erdvėje pasidalinti su visu pasauliu, pasakojamosios tautosakos lobiais.

 Dėkojame visiems konkurso dalyviams. Jūsų dėka paprastos dienos virto džiugesio krištolėliais. Jūsų pasakos, padavimai, legendos, sakmės, gyvenimiški nutikimai suteikė  didžiulį malonumą žiūrovams pamatyti Jus, išgirsi Jūsų tarmę, pasidžiaugti Jūsų nešama žinia. 

Nuoširdžius padėkos žodžius siunčiame kompetetingai vertinimo komisijai. Ji atliko tikrai didelį didelį darbą. Nenuilsdami ir netausodami savo laiko, iš gausaus dalyvių būrio rinko pačius geriausius pasakotojus.

2021m. Suaugusiųjų pasakotojų konkurso „Buva karto“ komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Genė Juodytė (Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė)

Nariai: 

Narė Nijolė Lipinskienė (Linkuvos miesto vyresnioji bibliotekininkė)

Narė Rasma Mieliauskaitė (Linkuvos miesto vyresnioji bibliotekininkė)

Narė Lina Kupriūnienė (Linkuvos gimnazijos lietuvių k. mokytoja)

Narė Renata Budrienė (Pakruojo r. savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių sk. vedėja)

 

Regioninio suaugusiųjų pasakotojų konkurso nugalėtojai:

Kategorijose:
Vyresnio amžiaus žmogus, tradiciją perėmęs natūraliai iš savo šeimos, bendruomenės kategorijoje –
Genovaitė Simonaitienė (Pasvalio r. Vaškai) Padavimas “ Miestabala“  (vad. Renata Kaziliūnienė)

Asmuo, savarankiškai išmokęs pasakoti šiuolaikinėje kultūros terpėje kategorijoje –
Dovydas Butkus (Panevėžio r. Vadokliai) sakmė „Gudri merga“ (vad. Eugenija Zakarkienė)

Folkloro ansamblio narys kategorijoje –
Ona Liukpetrienė (Pakruojo r. Klovainiai) pasakojimas „Didelė valkšna“ ( vad.Sonata Liukpetrienė)

 

Balsavimo teisę turėjo ir Linkuvos kultūros centro Facebook paskyros lankytojai. Jų sprendimu, daugiausia „patiktukų“  pelnė ir specialiu prizu apdovanojama Raminta Sluckuvienė (Pakruojo r. Klovainiai). Pasaka „Kaip baudžiaunionks išmoke meško smuik grot“ ( vad. Sonata Liukpetrienė)  (Nemokama „Nykštys į viršų“ iškarpos 2, parsisiųsti nemokamą iliustraciją, nemokamą iliustraciją - Kita245)

 

Sveikiname nugalėtojus, dalyvius ir jų vadovus! Jie bus pakviesti liepos 10 d. į Linkuvos KC vyksiančią folkloro ir amatų šventę „Aukštas dangus“, kur papasakos savo pasakojimus gyvai. Jiems bus įteikti piniginiai prizai.

 

 

 

Kvietimas

Draugystė

Prieš penkis metus užsimezgė graži draugystė tarp Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ratinėls“  ir Pasvalio kultūros centro Vaškų skyriaus  vaikų folkloro ansamblio „Bitinėls“. Taigi, nenuostabu, kad šiemet  pirmoji kolektyvo kelionė buvo į Vaškus.  Vaikai vadovaujami Aelitos Garalevičienės skambia daina ir šokiu sveikino „Bitinėlį“ 5-ojo gimtadienio proga. Dovanojo avilį, linkėjo branginti ir puoselėti meilę liaudies kultūrai. Po šventinės programos,  vaikų laukė smagūs žaidimai ir…. gardus gimtadienio tortas.

Projektas „Ona Vaškaitė – Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“

Linkuvos kultūros centras vienas po kito įgyvendina projekto „Ona Vaškaitė – Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“ numatytas veiklas. Viena iš projekto veiklų – pateikėjos smulkiosios tautosakos popietės Pakruojo r. Pašvitinio mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės ir Žeimelio darželio – daugiafunkcinio centro „Žilvitis“ vaikams su Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ratinėls“ dalyviais. Vaikučius supažindinome su Šiaurės Aukštaitijos regiono etnografiniu savitumu, akcentavome Pasvalio, Pakruojo tarmės savitumą ir tradicijų tęstinumąbei perdavimą. Programa vaikams buvo pateikta interaktyviu būdu –  vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis vaikai klausėsi ir žiūrėjo pasaką „Pusiau lupta ožka“ . Taip pat žaidėme žaidimus bei ėjome ratelius, užrašytus O. Bluzmienės knygoje „Linelius roviau dainavau“.

 

Linkime sėkmės!

Jau įsisuko Lietuvos vaikų ir moksleivių -liaudies kūrybos atlikėjų- konkurso „Tramtatulis 2021“ vidurio ir šiaurės Aukštaitijos regioninis ratas. Konkurse dalyvauja ir Linkuvos kultūros centrą atstovauja pasakotoja Austėja Sipavičiūtė. Linkime jai sėkmės.

Regioninis suaugusiųjų pasakotojų konkursas „Buva karto 2021“

PRASIDĖJO! Regiono suaugusiųjų pasakotojų konkursas „Buva karto 2021“. Džiaugiamės pirmaisiais pasakotojais. Kartu su mumis pasidžiaukite ir Jūs!

Kompetetinga komisija išrinks tris konkurso nugalėtojus. Jų laukia piniginiai prizai.

O mūsų facebook platformos lankytojus  kviečiame atsidaryti pasakojimo įrašą, klausytis ir spausti

„Patinka“ .Pasakotojas, surinkęs daugiausiai „Patiktukų“, bus apdovanotas specialiu žiūrovų numylėtinio prizu. Balsavimas vyksta iki gegužės 30 d.

RITA GASAITIENĖ ( Panevėžio raj. Miežiškiai).
Papasakojimas „Kaip aš likau sena merga“

 

JOLANTA KARALIŪNIENĖ ( Anykščių raj. Raguvėlė).
Pasaka „Motiejute“

 

Vidmantas Skurdenis ( Panevėžio raj. Vadokliai).
Sakmė „Kumelės kiaušinis“

 

Veronika Buliauskaitė ( Panevėžio raj. Vadokliai).
Eiliuota sakmė „Žvėrių gegužinė“

 

LINA MATULIAUSKIENĖ ( Biržų raj. Papilys).
Pasakojimas „Papilio dvaro kumečių buitis“

 

ONA LIUKPETRIENĖ ( Pakruojo raj. Klovainiai).
Pasakojimas „Didelė valkšna“

 

NIJOLĖ GUŽEVIČIENĖ ( Pakruojo raj. Ūdekai).
Pasakojimas „Tinginė žmona“

 

DOVYDAS BUTKUS ( Panevėžio raj.  Vadokliai).
Sakmė  „Gudri merga“

 

AUDRONĖ PALIONIENĖ ( Panevėžio raj.  Smilgiai).
Pasakojimas  „Iš bloga į gero atėrst niekad nevėl“.

 

PALMYRA KAČERAUSKIENĖ ( Pakruojo raj.  Triškoniai).
Pasakojimas   apie Dūčių kapinaites „Noret tikėkėt norit ne“.

 
RAMINTA SLUCKUVIENĖ ( Pakruojo raj.  Klovainiai).
Pasakojimas    „Kaip baudžiaunionks išmoke meško smuik grot“.

 

 

Genovaitė Simonaitienė ( Pasvalio raj. Vaškai).
Padavimas  „Miestabala“.

Genutė Juknienė ( Pakruojo raj. Mikoliškis).
Padavimas  „Nuskendęs dvaras“.

VAIDA LAURIKIETĖ ( Pakruojo raj. Klovainiai).
Sakmė  „Laume rada užmiršto vaikel“.

 

 

VALERIJA BERTULIENĖ ( Panevėžio raj. Miežiškiai).
„Pilypą balalas velnis“.

 

NAPOLEONAS SKEIVERIS ( Panevėžio raj. Miežiškiai).
„Prisiminimas apie krikštynas“.

 

 

VIRGINIJA TRYBIENĖ (Pasvalio raj.).
Pasakojimas „Žmogs ė beržs“.

Europos diena

Kūrybinės dirbtuvės

„Tau Mama“

„Nieko, nieko brangesnio už Tave neturiu, Mama…“ Tau margiausi pavasario žiedai. Tau skiriami meiliausi žodžiai. Tau skamba gražiausios dainos. Vien tik Tau…
Linkuvos kultūros centras sveikina visas mamas ir močiutes Motinos dienos proga. Linkime Jums daug saulėtų dienų…ir, kad saulėtomis dienomis Jūsų širdys dainuotu.
 

SVEIKINAME