Menu Close

Mikoliškio laisvalaiko salė

 

 

 

Vadovė Aušra Ždanko

Adresas — Centrinė g. 6, Mikoliškio k., Pakruojo r.

 

 

 

 

Mikoliškio laisvalaikio salės mėgėjų teatro kolektyvas

Šis dramos kolektyvas įsikūrė 2011 metais, rugsėjo mėnesį. Jame vaidino aštuoni nariai. Tai Loreta Bunkienė, Gerda Imbrasaitė, Audronė Krištopaitienė, Sigutė Paplauskienė, Areldas Cibulis, Aurimas Cibulis, Rasa Juknienė, o kolektyvo režisierė Aušra Ždanko. Pirmasis pastatytas spektaklis Augustino Griciaus „Ponaitis“. Pagrindinius vaidmenis atliko Areldas bei Aurimas Cibuliai. O kolektyvo pirmasis pasirodymas 2012 m. kovo 10 d. Mikoliškio laisvalaikio salėje vykusame minėjime , skirtas Kovo 8 – ąjai, tarptautinei moters dienai bei kovo 11-ąjai, Lietuvos nepriklausomybės dienai.

Akimirkos iš Mikoliškyje vykusios šventės

Su šiuo spektakliu dalyvavome Bardiškiuose vykusioje mėgėjų teatro šventėje „Auksinis kiaušinis 2012”. Nors šis pasirodymas ir nesulaukė didelės sėkmės, tačiau kiekvieno šio nario temperamentas, drąsa, išeinant į sceną, jau atsiskleidė iš pat pradžių. Gana neblogai šiame spekaklyje pasirodė Sigutė Paplauskienė. Tai išskirtinio talento bei gebėjimų moteris. Vaidinti „girtą bomžę“ ypač nelengva, tačiau vaidmenį ji atliko gana neblogai.

2012 m. Rugsėjį vėl buvo pradėtas kurti naujas spektaklis pagal M. Rezčikovo komediją „Dievo bausmė“. Čia vaidino 4 nariai. Režisierė Aušra Ždanko. Tai Gerda Imbrasaitė, Samanta Tulytė, Loreta Bunkienė. Pagrindinius vaidmenis atliko Nastė, kurią vaidino Gerda Imbrasaitė bei Stasė, pastarosios vaidmenį atliko Loreta Bunkienė. Nastė, vargšė mergina, įsimylėjusi vaikiną verslininką / Aurimas Cibulis/, kuris į vargšę merginą nekreipia jokio dėmesio. Mergina be galo sugniuždyta, nežino, kaip sužavėti mylimą, kažkada nuo mokyklos laikų pažintą bernioką, vardu Petras, o dabar tapusį verslininku. Tada Stasė / Loreta bunkienė/ pasiūlo savo nelaimingai draugei vaikiną “apžavėti”. Papasakoja jai apie labai žinomą būrėją Afroziną / Samanta Tulytė/ , kuri ne vienai merginai yra padėjusi “širdies reikaluose”.”Pas moteriškę Afroziną žmonės iš tolimiausių kraštų atvažiuoja burtis . Labai autoritetinga būrėja. Štai jau faktas: Jis vienai merginai – mūsų Birutei Norfos apsauginį prižavėjo”, toliau įtikinėja Stasė Nastę. Ši pagaliau sutinka nuvažiuoti pas būrėją Afroziną. Pastaroji visaip įtikinėja mergaitę, jog verslininkus sunku apžavėti, taip išviliodama paskutinius atvykėlės pinigus.”Ė ne, aš už tokius pinigus verslininko prižavėti nesiimu. Ne, ne, verslininkams reikia atskiro priėjimo. Už juos ne devynis, o visas dvylika naktų reikia prieš šventuosius paveikslus galvą linkčioti”. Būrėjai Afrozinai Nastės pinigų neužtenka, tai apsimetėlė nusprendžia kuo daugiau iš vargšės merginos išvilioti. “O štai taip. Nusiimk laikroduką ir žiedelį nusiimk, jeigu jis, žinoma, gryno aukso, tada ir apžavėsiu. Kitaip ir neprašyk.” Būrėja pažada, jog kai tik Nastė grįšianti namo, nespėsianti nei savo slenksčio peržengti, kaip jis tuoj pat pėdomis pas ją ateis.”Imk šitą vandenį, ir kai tik jis ateis, tai tu aplink jį grindis ir apšlakstyk šituo vandeniu. O apšlaksčiusi, septynis kartus iš kairės į dešinę priešais jį ir apsisuk”.

Žiūrovus labiausiai prajuokino scena, kai iš tikrųjų, tik merginai grįžus namo ir bepasakojant draugei apie būrėjos Afrozinos burtus, “ir žodžius tokius baisius sakė, ir liepė man juos kartoti. Bonką su užkalbėtu vandeniu davė ir liepė, kai tik sutiksiu Petrą, kad tuo vandeniu grindis apšlakstyčiau.” Taip draugėms besikalbant, į duris pasibeldžia Petras. Svečias kalbasi su Naste apie paprastus dalykus, o Nastė “vykdo” būrėjos Afrozinos paliepimus. “Jeigu jau jums, Petrai, labai karšta, tai aš kambarį vandeniu papurkšiu . Apšlakstysiu grindis, ir iš kart kambary bus šviežesnis oras”. Tačiau, vaikinas, nelabai suprasdamas keistoką Nastės elgesį, pagaliau ryžtąsi merginai pasisakyti kokiu reikalu jis pas ją užėjęs. “Atėjau aš pas jus, Naste, pakviesti jus rytoj į savo vestuves. Aš vedu Gertrūdą Vabalaitę”.

Šis spektalio pasirodymas buvo skirtas Mikoliškyje vykusioje popietėje

Gimę laisvi”. Skirtoje kovo 11 – ąjai. Lietuvos Nepriklausomybės dienai.

Akimirkos iš spektaklio pagal M. Rezčikovo komediją „Dievo bausmė“

Akimirkos iš Mikoliškyje vykusios popietės Gimę laisvi”, skirtos kovo 11 – ąjai. Lietuvos Nepriklausomybės dienai.

Nastė / G. Imbrasaitė/ pas būrėją Afroziną./ S. Tulytė./

Vasario 16 –osios dieną su Mikoliškio mėgėjų teatro artistais vykome į Bardiškius, kur taip pat buvome pakviesti vaidinti jau minėtą spektaklį pagal M. Rezčikovo pjesę „Dievo bausmė“, o 2013 m. Kovo 28 d. šis spektaklis buvo parodytas Bardiškiuose vykusioje tradicinėje mėgėjų teatro šventėje „Auksinis kiaušinis 2013”.Su šiuo spektakliu 2013 m. Balandžio 7-ą dieną vykome į Pašvitinyje vykusį renginį, skirtą Atvelykiui.

Šis kolekyvas nors ir kaskart vis keitėsi, tačiau kasmet vis tobulėjo. Labiausiai iš visų narių išsiskyrė nepaprastu temperamentu, bei žavesiu Aurimas Cibulis. Ypač sužavėjo vaidindamas spektaklyje „Dievo bausmė“. Nuo jo nemažai atsiliko ir „Nastę“ vaidinusi Gerda Imbrasaitė. Gana komiškose situacijose atsiskleidžia ir Loreta Bunkienė. Pasak, žiūrovų, į ją „tikrai įdomu žiūrėti“, nes jai išeinant į sceną, dažniausiai publika nusiteikia gana linksmai. Tiek Gerda, tiek Loreta bei Aurimas jau vaidina ne pirmą kartą, todėl kasmet jų vaidyba ,iš esmės, gerėja.

2014 m. pradėtas kurti naujas spektaklis. Tai Jano Solovičiaus „Nuotykis kirpykloje. Tai pasakojimas apie du kirpėjus, kirpyklos savininką bei jo pavaldinį, kurie, sužino apie „bomžę“, slepiančią po kaklu pinigų kapšą. Taigi, šie du nedorėliai, kaip įmanydami siekia bomžę nužudyti,kad galėtų pasisavinti pinigus. Tačiau sumanymas pasirodo visai niekam tikęs, kadangi vietoj, taip lauktų pinigų, tiktai popierėliai su užrašais apie kiekvienais metais gautas pajamas.

Jame buvo pakviesti 6 kolektyvo nariai. Tai Aurimas bei Areldas Cibuliai, Gerda Imbrasaitė, Loreta Bunkienė, taip pat ir nauji kolektyvo nariai, tai Diana Dragūnienė bei Almutė Armonavičienė.

Kirpyklos viršininką vaidina Areldas Cibulis, jo pavaldinį – Aurimas Cibulis, bomžę – Diana Dragūnienė, policijos komisaro žmoną – Almutė Armonavičienė, kirpyklos savininko žmoną – Gerda Imbrasaitė, kirpyklos darbuotoją – valytoją bei Cilę / Galiko meilužę. – Loreta Bunkienė. Pastaroji įdomi tuo, kad gali, „persikūnyti“ įvairiausius personažus. Tai gana balsinga, stipraus charakterio moteris.

Šis spektaklis, jau kaip tradicija, pirmiausia buvo parodytas Vasario 16 –ąjai Bardiškiuose vykusioje popietėje, kurią surengė Bardiškių kultūros skyriaus direktorė Donė Legeza.

Mūsų pasirodymas šiame renginyje- tai savotiška repeticija prieš artėjančią kasmetinę mėgėjų teatro šventę. Čia gavome keletą pastabų, kurios buvo ypač reikalingos artistams. Tai – apranga. Kiek pasiklausę, įvertinti, supratome, kas buvo labai gerai, ką reikėtų tobulinti. Ypač, vaidybos atžvilgiu, labiausiai patiko kirpėjus vaidinantys Aurimas bei Areldas Cibuliai.