Menu Close

Vaikų folkloro ansamblis „Ratinėls”

Įkurtas 2010 m. 

 

 

Vadovė Aelita Garalevičienė

 

 

 

 

Apie ansamblį

„Ratinėlis“ atlieka autentiškas, Linkuvos krašto dainas, šokius, ratelius. Puoselėja savo krašto papročius ir tradicijas. Kolektyvas daug koncertuoja ne tik Linkuvoje, apylinkės kaimuose, Pakruojo, Joniškio, Pasvalio rajonuose, bet pabuvojo ir Latvijoje.
Savo pasirodymais džiugina Linkuvos miesto gyventojus ir svečius miesto šventės metu. 

 • 2014 m. Lietuvos Dainų šventės „ČIA MANO NAMAI“ dalyvis
 • Respublikinėse folklorinių šokių varžytuvių „PATREPSYNĖ“, vykusio Šiaulių arenoje, dalyvis
 • Respublikinio konkurso Tramtatulis, vykusio Panevėžyje, dalyvis
 • 2016 m. dalyvavo Užgavėnių šventėje Linkuvoje, vaikų velykėlių popietėje.
 • Folkloro ansamblių šventės „Žiemgala“ Pakruojyje, dalyvis.
 • Dalyvavo programos „Gyvenimo ratu“ pristatyme, Rasų šventėje Linkuvos miesto parke. 
 • 2016 m. dalyvavo Linkuvos kultūros centro Bardiškių skyriaus organizuojamoje Sekminių šventėje bei gražiausio velykinio margučio konkurse, kurį organizuoja Naisiai.
 • 2018 m.Gastroliavo su koncertinėmis programomis Panevėžio r., Pasvalio r., Joniškio r. kultūros įstaigose ir bendruomenėse. Pakruojo mieste organizuojamoje šventėje „Žiemgala 2018“.

  Dalyvavo Linkuvos KC organizuotame Žiemgalos krašto menų festivalyje.

  Dalyvavo Respublikinėje Dainų šventėje su programa „Graži mūsų šeimynėla“

  Pristatė programą Pakruojo mieste Europos dienos proga, skirtoje Europos kultūros paveldo metams.

  *2019 m.

  Dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“

  Vykdė projektą „Vietovardžiai: tautos istorija ir kultūra“. Pristatė programą „Linkuvos apylinkės mena“ kartu su folkloro ansambliu „Linkava“

Nuotraukos iš renginių

 

Kolektyvo vadovai

Marytė Pališkienė kolektyvo vadovas 2013-2015 m.

Aelita Garalevičienė kolektyvui vadovauja nuo 2015 m. iki dabar.