Menu Close

Įamžintas Tautosakos pateikėjos Onos Vaškaitės – Bluzmienės atminimas

Mįslės, patarlės, dainos, pasakos, priežodžiai, sakmės, padavimai, paukščių balsų pamėgdžiojimas – tai nuo kūdikystės lopšio, kiekvieną žmogų, lydinčios gyvenimo puošmenos. Audrinančios vaizduotę. Turtinančios, puoselėjančios ir saugančios tarmės savitumą. Padarančius mus, savo šalies piliečiais. Savo krašto ambasadoriais pasaulyje. Daugelis net neįsivaizduoja, kiek daug pasakojamosios tautosakos lobių, buvo išsaugota, perduodant juos iš lūpų į lūpas ateities kartoms. Didelį darbą nuveikė mokslininkai, keliaudami po atokiausius Lietuvos kaimus. Lankydami, ten gyvenančius, paprastus žmones. Kruopščiai fiksuodami jų pasakojamosios tautosakos turtą.

Šiaurės Aukštaitijoje viena žymiausiu pasakojamosios tautosakos pateikėjų buvo Ona Vaškaitė – Bluzmienė. Didelę savo gyvenimo dalį ji praleido Staškaviečių kaime ( Pakruojo raj.). Ją pažinoję žmonės prisimena, kaip nepamainomą dainininkę, pasakotoją, giedotoją, paukščių balsų pamėgdžiotoją, bitininkę, audėją ir nėrėją, popierinių gėlių dirbėją, sodininkę , daržininkę, darželio gėlių mylėtoją. Kitados, į kaimo pievose pasimetusį Bluzmų vienkiemį, užklydusiems studentams, šeimininkė buvo tikras atradimas. Daugybę metų atmintyje saugota, pasakojamoji tautosaka tapo neišsenkančiu šaltiniu, kalbos tyrinėtojams. Tik maža dalis O. Vaškaitės – Bluzmienės pateiktos tautosakos, sugulė į knygą „Linelius roviau, dainavau“ (sudarytoja B. Stundžienė). O visa kita… glaudžiai sugulusi sąsiuvinių puslapiuose, diktofono juostelėse, kantriai laukia, kada bus prieinama visuomenei. Kantriai laukia ir Šiaurės Aukštaitijos folkloro puoselėtojai. Jiems, Ona Vaškaitė – Bluzmienė jau seniai, yra tapusi kelrode žvaigžde, kuriant  koncertines programas. Pristatant Šiaurės Aukštaitiją Lietuvai ir pasauliui.

 Minint jos 115-ąsias gimimo metines Linkuvos Linkuvos kultūros centras įgyvendino projektą „Ona Vašakitė – Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“. Projekto metu buvo vykdomos įvairios veiklos. Jų tikslas – praplėsti mažų ir didesnių vaikų akiratį. Supažindinti su  Ona Vaškaite – Bluzmiene. Jos pasakomosios tautosakos palikimu. Įamžinti šios ypatingos moters atminimą.

Simboliška, kad liepos 10-ąją Staškaviečiuose renginio dalyviai buvo kviečiami stabtelėti prie kaimo kapinaičių. Čia atidengtas paminklinis akmuo tautosakos pateikėjai Onai  Vaškaitei Bluzmienei. Akmenį iškalė skulptorius Valius Remeika. Šventino Linkuvos ŠVČ Mergelės Marijos Škaplierinės klebonas Tomas Janavičius. Sveikinimo žodžius tarė Seimo nariai Liudas Jonaitis ir Stasys Tumėnas. Pakruojo rajono savivaldybės atstovai: meras Saulius Margis, mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių vedėja Renata Budrienė. Taip pat Linkuvos kultūros centro direktorius Methardas Zubas. Gražiais prisiminimais dalijosi vaikai, anūkai, draugai. Daug padėkos žodžių sulaukė projekto sumanytoja ir įgyvendintoja Aelita Garalrvičienė. Už visokeriopą pagalbą dėkota O. Vaškaitės – Bluzmienės artimiesiems, Žeimelio ir Guostagalio seniūnams. Po kalbų lankytojų vorelė nuvingiavo į kapelius. Kur amžinam poilsiui galvą yra priglaudusi ir pati O. Vaškaitė – Bluzmienė. Susirinkusieji padėjo ant jos kapo gėlių. Uždegė atminimo žvakutes.

Vėliau, per Linkuvą, link miesto parko, nulingavo folkloro kolektyvų eisena. Čia skambiomis dainomis vilnijo folkloro ir amatų šventė „Aukštas dangus“. Po parko medžiais pasirodė net vienuolika folkloro kolektyvų iš: Pakruojo, Linkuvos, Bardiškių, (Pakruojo raj,), Pamūšio (Pakruojo raj.), Kirnaičių (Joniškio raj.) Saločių (Pasvalio raj.), Tyrulių (Radviliškio raj.),Vaškų (Pasvalio raj.),Raseinių, Liūdynės (Panevėžio raj.), Luokės (Telšių raj.). Taip pat Linkuvos KC direktorius Methardas Zubas ir Pakruojo rajono savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių vedėja Renata Budrienė virtualaus regioninio suaugusių pasakotojų konkurso „Buvo karto“ laimėtojams įteikė prizus. O susirinkusieji išgirdo Jų pasakojimus gyvai.

Amatininkų kiemeliuose susirinkusieji išvydo, kaip atsiranda vienas ar kitas daiktas. Taip pat galėjo įsigyti naminės duonos, dirbinių iš odos, molio, medžio, vytelių. Dekoratyvinių gaminių.

Vakare į Linkuvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią rinkosi muzikos mylėtojai. Čia jie klausė multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio koncerto.