Menu Close

Joninių vakaruška

Birželio 24 d. Linkuvos kultūros centro kiemelyje vyko tradicinė „Joninių vakaruška“. Šventė apipinta folkloro ansamblio „Linkava“ ( vad. Aelita Garalevičienė) atliekamomis dainomis, rateliais, pasakojimais.  Nuspalvinta Linkuvos KC Triškonių laisvalaikio salės kapelos (vad. Danutė Dovydaitienė) atliekama muzika. Užburta Žolininkės, atvykusios net  pačios Žagarės, burtais. Paslaptingasis paparčio žiedas buvo ieškotas , bet taip ir nesurastas. Jį šventei dovanojo  Genovaitė Praniulienė. Bendru sutarimu Jis atiteko vienintelei šventėje buvusiai Janinai. Nestigo šokių, dainų linksmų žaidimų.  Kieno kieme suksis vestuvės padėjo išsiaiškinti Joninių kupolės medelis.