Menu Close

IN MEMORIAM

Virginija Jocienė
1959-2022
Lapkričio 16-ąją Amžinybėn iškeliavo gerbiama kolegė, iniciatyvi specialistė, mūsų mylima ir vertinama Virginija Jocienė. Ši žinia mus pasiekė labai netikėtai ir nelauktai… Dar ir dar kartą įsitikinant, kad visi esame laikini šioje gyvenimo kelionėje.
1981-aisiais baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, Virginija įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę. Atsakingai ir darbščiai jaunai specialistei patikėtos tuo metu veikusio Guostagalio Ždanovo kolūkio vaikų darželio vedėjos pareigos. Nuo 1989-ųjų V. Jocienė – jau tuometės Guostagalio pagrindinės mokyklos mokytoja. Daugybė vaikų iki pat 2010-ųjų iš šios Mokytojos mokėsi ne tik dėstomų dalykų, bet ir išsinešė tikrąsias žmogiškas vertybes – pareigingumą, atsakomybę, atjautą.
Nuo 2013-ųjų iki šių dienų V. Jocienė dirbo Linkuvos kultūros centro Guostagalio skyriaus vadove kultūrinei veiklai. Dar 1995-aisiais baigusi Vilniaus dailės akademiją ir įgijusi dailės mokytojos specialybę V. Jocienė visais savo darbais ir veiklomis pateisino pasirinktą gyvenimo kelią. Pedagogo darbui būdingas rūpestingumas ir sąžiningumas bei meno sugebėjimai ją lydėjo visuose darbuose ir veiklose, kurių tik imdavosi. Sugebėjimai ir įgyvendinti projektai stebino ir aplinkinius, padėjo pelnyti ne vieną svarbų įvertinimą ir garsinti viso rajono vardą. Aktyviai įsitraukusi į vietos bendruomenės veiklą ir ilgus metus vadovavusi Guostagalio kaimo bendruomenei, V. Jocienė viena pirmųjų šalyje sukūrė socialinių paslaugų centrą, rengė įvairias šventes, saugojo kaimo ir apylinkių istoriją, turėjo dar daug ambicingų planų ateičiai…
Nors kartais atrodydavo, kad Virginijos pilna visur – ir rajono moterų draugijos veikloje, ir folklorinio ansamblio „Linkava“ dainose, ir bičiulių socialdemokratų būryje, ir savojo paslaugų centro darbuose, ji visada pirmiausia buvo atsigręžusi į savo namus ir šeimą. Pro šalį keliaujantys grožėjosi pavyzdingai išpuoselėta sodyba, gėrėjosi nuoširdžiai kuriamais artimųjų santykiais, vertino Virginiją kaip puikią šeimininkę. Bendraudami su Virginija visada jautė palaikymą, išskirtinę energiją, užsidegimą savo sumanymams ir idėjoms.
Deja, liks tik visų tų akimirkų tikrumas, liko tik tų akimirkų šviesa…
Skaudžios netekties valandą dėl Virginijos Jocienės netekties nuoširdžiai užjaučiame vyrą Joną, vaikus ir visus artimuosius.
Pakruojo rajono savivaldybė