KAIMO TEATRŲ MĖGĖJŲ ŠVENTĖ „AUKSINIS KIAUŠINIS“

Teatras – stebuklinga vieta. Čia paprasti žmonės virsta nepaprastų istorijų personažais. O nepaprastos istorijos ateina iš paprastų žmonių gyvenimo. Čia, kaip ir gyvenime, greitai ašaros virsta juoku, o juokas nubėga ašarų upeliais. O apstulbusiam žiūrovui lieka tik džiaugtis ir ir dėkoti aktoriams nuoširdžiais plojimais.
Jeigu žmonių susibūrimas nebūtų taikomi apribojimai, rytoj, minėdami teatro dieną, skubėtume į Bardiškių skyrių. Čia lukštentume „Auksinį kiaušinį“. Su didžiuliu susidomėjimu stebėtume mėgėjų teatrų spektaklius. Garsiais plojimais sveikintume geriausius aktorius, bei režisierius. Deja, tokios galimybės neturėsime… Tačiau Bardiškių skyriaus vadovė Gitana siunčia jums virtualius linkėjimus! Po gabalėlį sudėliojo prisiminimų akimirkas ir… siunčia kaimo teatrų mėgėjų šventę „Auksinis kiaušinis“ tiesia Jums į namus! Malonaus žiūrėjimo.