Menu Close

MAN ŠIRDYJE DAR NE SUTEMA…

Vakaras skirtas tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti „MAN ŠIRDYJE DAR NE SUTEMA…“

Spalio mėnesį LK centro Guostagalio skyrius kartu su Guostagalio kaimo bendruomene suorganizavo vakarą pagyvenusiems žmonėms „MAN ŠIRDYJE DAR NE SUTEMA…“ Vakaro svečiai buvo Pakruojo pagyvenusių žmonių klubo nariai, kuriems vadovauja gerb. Rūta Pacevičienė. Vakaro metu buvo išsakyta daug gražių minčių apie orią, garbingą senatvę, apie kiekvieno žmogaus amžiaus tarpsnio privalumus, skambėjo senos geros dainos, kurias atliko Pakruojo senjorai. Prie jų prisijungė ir guostagaliečiai. Tuo ir pasakyta, kad ypač svarbi pagyvenusių žmonių misija – kultūros vertybių išsaugojimas.