Menu Close

Minime gedulo ir vilties dieną

Gedulo ir vilties diena – tolimas praeities aidas.  Persismelkęs raudomis, netektimis, Tėvynės ilgesiu ir ir meile artimui savo.

Linkuvos Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už tremtinius, padingusius apgaulinguose istorijos verpetuose. Malda aukščiausiajam už tuos, kurie išgyveno. Jų dėka istorinė atmintis gyva iki šiol.

Po Šv. Mišių visuotinė tylos minute pagerbtos trėmimų aukos. Linkuvos seniūnės Gitanos Pašiškevičienės  kalba, kvietusi pamąstyti apie Lietuvą užauginusius įvykius. Po bažnyčios skliautais nuvilnijo Aelitos Garalevičienės atliekamos dainos. Suplazdėjo meninėje kompozicijoje atgijusios tremtinių  poetų eilės. Poeziją skaitė Rūta Valionienė ir bibliotekininkė Rasma Mielaiuskaitė. Aprimus lietui, vyko gėlių ir žvakių padėjimo ceremonija prie tremtinių memorialinės sienos ir paminklo.