Menu Close

MOTERŲ CHORAS „MŪŠA“ DAINŲ ŠVENTĖJE

Prabėgus įspūdžių kupinai savaitei, sveikiname Linkuvos kultūros centro moterų chorą “Mūša“ ( vad. Methardas Zubas) sugrįžusį iš jubiliejinės dainų šventės.

Džiaugiamės, kad choristės nepabūgo, nei sostinėje jas pasitikusio lietaus, nei ilgų repeticijų, iššūkio.  Spinduliuodamos gera nuotaika puošė  šventinę eiseną dainomis ir skanduotėmis. Dainų dienos koncerte „Kad giria žaliuotų“ koncerte darniai tapo daugiatūkstantinio choro dalimi.