Menu Close

Moterų choras „Mūša“ keliauja su daina

Vasario 16-oji ypatinga diena Lietuvai ir asmeniškai kiekvienam lietuviui. Todėl  Linkuvos KC moterų choras „Mūša“ ( vad. M. Zubas) laiką praleido turiningai. Dalyvavo net dvejuose šventiniuose koncertuose. Dainomis džiugino  Tytuvėnų refektorinės salės lankytojus koncerte „Ilgu ilgu man ant svieto“.

Kita koncertinė stotelė – Pakrojo KC Rozalimo skyrius.  Čia žiūrovams dovanojo savo atliekamas dainas dainas šventiniame koncerte.