Menu Close

„Mūša“ sveikino Ginkūnų „Šaltinį“.

Lapkričio 16 d. Ginkūnų dvare skambėjo chorinė muzika.  Ginkūnų mišrų chorą „ŠALTINIS“  kūrybinės veiklos 25 – mečio proga  sveikino chorai „CANTIO“  (Kelmė); „BIČIULIAI“  (Šiauliai); „VASARA“ ( Šiauliai); „GIJA“ (Kuršėnai); Šiaulių Dainų muzikos mokyklos akordeono mokytojų ansamblis bei  mūsų moterų choras „MŪŠA“ (vad. Methardas Zubas)
„ŠALTINIEČIUS“ sveikino seimo nariai Arūnas Gumuliauskas , Stasys Tumėnas, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas  Greičius ir kiti svečiai.
2019-ieji taip pat paskelbti  Juozo Naujalio metais. Šiemet sukanka 150 metų, kai Raudondvaryje gimė kompozitorius, vargonininkas, pedagogas, chorvedys, pirmos lietuvių dainų šventės vyriausiasis dirigentas Juozas Naujalis. Tad šia proga jungtinis visų dalyvių choras atliko Juozo Naujalio ir Maironio dainą „Už Raseinių ant Dubysos“.  Chorui dirigavo Linkuvos KC direktorius Methardas Zubas.