Menu Close

PO MEILĖS SPARNAIS

Gegužės 5 d. Linkuvos kultūros centro Guostagalio skyriuje vilnijo romansų vakaras „Po meilės sparnais“ skirtas Motinos dienai. Šiltus sveikinimo žodžius mamos tarė Guostagalio seniūnas Jonas Jocius. O muzikinį sveikinimą dovanojo: Linkuvos KC  kolektyvai : folkloro ansamblis „Linkava“ ( vad. A. Garalevičienė), Guostagalio skyriaus  moterų trio „Prie kavos“ ( vad. Mykolas Treščenkinas), Rasos ir Aelitos duetas. Taip Pasvalio KC Vaškų skyriaus kolektyvai:  folkloro ansamblis „Kor’s“ ( vad. R. Kaziliūnienė), dainuojamosios poezijos ansamblis „Poezijos versmė“ ( vad. R. Kaziliūnienė),  Renatos ir Aelitos duetas.  Žeimelio daugiafunkcio centro mišrus ansamblis ( vad. D. Maižiuvienė).