Projektas „Ona Vaškaitė – Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“

Linkuvos kultūros centras vienas po kito įgyvendina projekto „Ona Vaškaitė – Bluzmienė: tautosakos kelias ir sklaida“ numatytas veiklas. Viena iš projekto veiklų – pateikėjos smulkiosios tautosakos popietės Pakruojo r. Pašvitinio mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės ir Žeimelio darželio – daugiafunkcinio centro „Žilvitis“ vaikams su Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ratinėls“ dalyviais. Vaikučius supažindinome su Šiaurės Aukštaitijos regiono etnografiniu savitumu, akcentavome Pasvalio, Pakruojo tarmės savitumą ir tradicijų tęstinumąbei perdavimą. Programa vaikams buvo pateikta interaktyviu būdu –  vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis vaikai klausėsi ir žiūrėjo pasaką „Pusiau lupta ožka“ . Taip pat žaidėme žaidimus bei ėjome ratelius, užrašytus O. Bluzmienės knygoje „Linelius roviau dainavau“.