Menu Close

Stanislavą Lovčikaitę prisimenant

Simboliška, kad Lietuvai minint Aukštaitijos regiono metus gegužės 12 d. Linkuvos kultūros centras kvietė į  vakarą „Aukštas dangus, šviesios žvaigždės…“. Jis buvo skirtas Stanislavai Lovčikaitei atminti . Prieš  dešimt metų amžinybėn išėjusiai mokytojai, visuomenininkei, Linkuvos šviesuolei, Šiaurės Lietuvos folkloro puoselėtojai.

Po vyšnios šakele uždegusi atminimo žvakelę etnografė Aelita Garalevičienė skaitė ištraukas iš S. Tumėno knygos „Mokytoja“. Liejosi, vis dar gyvuojančio, daugiau nei prieš keturiasdešimt metų S. Lovčikaitės suburto, folkloro ansamblio „Linkava“ dainos. Apdovanota regioninio pasakotojų konkursą „Buva karto“ nugalėtoja pasakotoja Virginija Trybienė ( Pušalotas, Pasvalio .). Ji žiūrovams dovanojo net du nuotaikingus pasakojimus. Užgesus šviesoms, ekrane pasirodė LRT 1993 m. sukurto filmo „Linarūtė“ vaizdai. O bendrai nuotraukai visi nuėjo čia pat, į skverelį. Kur, kitados S. Lovčikaitės rūpesčio dėka, stovi paminklinis akmuo rašytojui Juozui Paukšteliui, kiekvienam kuždantis „Čia mūsų namai“.