Menu Close

Sveikiname pasakotojų konkurso „Buva karto 2021 “ nugalėtojus!

 

Laimingas tas, kuris supranta pasakojamosios tautosakos vertę. Puoselėja savo tarmę. Neleidžia šiam  tautinės tapatybės kodui išnykti. Atvirkščiai!  Perduoda  jį ateities kartoms. Moko jį išdidžiai neštis per gyvenimą. Semtis išminties ir tvirtybės iš protėvių lizdo. 

Toks ir buvo regioninis pasakotojų konkurso „Buva karto 2021“  tikslas. Prisiminti, nepamainomą tautosakos pateikėją, Oną Vaškaitę- Bluzmienę. Suburti draugėn, žmones puoselėjančius aukštaičių tarmę. Elektroninėje erdvėje pasidalinti su visu pasauliu, pasakojamosios tautosakos lobiais.

 Dėkojame visiems konkurso dalyviams. Jūsų dėka paprastos dienos virto džiugesio krištolėliais. Jūsų pasakos, padavimai, legendos, sakmės, gyvenimiški nutikimai suteikė  didžiulį malonumą žiūrovams pamatyti Jus, išgirsi Jūsų tarmę, pasidžiaugti Jūsų nešama žinia. 

Nuoširdžius padėkos žodžius siunčiame kompetetingai vertinimo komisijai. Ji atliko tikrai didelį didelį darbą. Nenuilsdami ir netausodami savo laiko, iš gausaus dalyvių būrio rinko pačius geriausius pasakotojus.

2021m. Suaugusiųjų pasakotojų konkurso „Buva karto“ komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Genė Juodytė (Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė)

Nariai: 

Narė Nijolė Lipinskienė (Linkuvos miesto vyresnioji bibliotekininkė)

Narė Rasma Mieliauskaitė (Linkuvos miesto vyresnioji bibliotekininkė)

Narė Lina Kupriūnienė (Linkuvos gimnazijos lietuvių k. mokytoja)

Narė Renata Budrienė (Pakruojo r. savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių sk. vedėja)

 

Regioninio suaugusiųjų pasakotojų konkurso nugalėtojai:

Kategorijose:
Vyresnio amžiaus žmogus, tradiciją perėmęs natūraliai iš savo šeimos, bendruomenės kategorijoje –
Genovaitė Simonaitienė (Pasvalio r. Vaškai) Padavimas “ Miestabala“  (vad. Renata Kaziliūnienė)

Asmuo, savarankiškai išmokęs pasakoti šiuolaikinėje kultūros terpėje kategorijoje –
Dovydas Butkus (Panevėžio r. Vadokliai) sakmė „Gudri merga“ (vad. Eugenija Zakarkienė)

Folkloro ansamblio narys kategorijoje –
Ona Liukpetrienė (Pakruojo r. Klovainiai) pasakojimas „Didelė valkšna“ ( vad.Sonata Liukpetrienė)

 

Balsavimo teisę turėjo ir Linkuvos kultūros centro Facebook paskyros lankytojai. Jų sprendimu, daugiausia „patiktukų“  pelnė ir specialiu prizu apdovanojama Raminta Sluckuvienė (Pakruojo r. Klovainiai). Pasaka „Kaip baudžiaunionks išmoke meško smuik grot“ ( vad. Sonata Liukpetrienė)  (Nemokama „Nykštys į viršų“ iškarpos 2, parsisiųsti nemokamą iliustraciją, nemokamą iliustraciją - Kita245)

 

Sveikiname nugalėtojus, dalyvius ir jų vadovus! Jie bus pakviesti liepos 10 d. į Linkuvos KC vyksiančią folkloro ir amatų šventę „Aukštas dangus“, kur papasakos savo pasakojimus gyvai. Jiems bus įteikti piniginiai prizai.