Menu Close

TAUTIŠKA GIESMĖ APLINK PASAULĮ

Linkuvos kultūros centras, visiems pasaulio lietuviams minint Valstybės dieną,  kvietė eiti į prasmingą pėsčiųjų žygį „Stanislavos Lovčikaitės takais“. Tai  dar vienas renginys skirtas paminėti jos 10-sias mirties metines.

Liepos 6-oji pasirinkta neatsitiktinai. S. Lovčikaitės meilė Lietuvai  buvo tokia didelė, kad  visą savo gyvenimą skyrė gimtojo krašto puoselėjimui, lietuviškumo sklaidai.

Žygeivių maršrutas  prasidėjo nuo Linkuvos kultūros centro. Vingiavo miesto gatvelėmis pro daugiabutį ir sodybą, kur kitados  gyveno mokytoja. Kelyje Linkuva – Petrašiūnai stabtelėjome ir prie koplytstulpio pastatyto S. Lovčikaitės rūpesčiu.  Užkopėme ir į Linkuvos kapinių kalnelį. Ant šviesuolės  kapo sumirgėjus atminimo žvakutėms nuvilnijo žygeivių daina.  Neaplenkėme ir Linkuvos gimnazijos ir Linkuvos specialiosios mokyklos, kur  dirbo S. Lovčiakitė .Toliau maršrutas dalyvius nuvedė į Linkuvos kultūros centrą. Čia visi buvo kviečiami apžiūrėti S. Lovčikaitės  įkurto muziejaus  eksponatų parodos didžiojoje salėje.  O  21:00 val.  žygeiviai susirinko prie  paminklo J. Paukšteliui.  Čia  katu su viso pasaulio lietuviais giedojo Lietuvos himną.

Viso žygio dalyviai buvo kviečiami dalintis prisiminimais. Graži bendrystė gaivinanti atmintį. Šilta pokalbis aplankytoms vietovėms suteikė visai kitą reikšmę.  Už prisiminimus nuoširdžiai dėkojame Linai Kazokaitienei, Vidai Šurnienei,  Aldonai Bučaitei, Rimai Juozapaitienei, Marytei Pališkienei, Dangirūtai Šimkūnienei, Bronei Jagminienei.