Menu Close

Vasara su vaikų dienos stovykla „Stop vasara“

Kaip ir kiekvieną vasarą duris atvėrė Linkuvos kultūros centro organizuojama vaikų dienos stovykla „Stop vasara“. Šį kartą  stovykla skleidžia savo sparnus. Nuo birželio 1 dienos  Linkuvos kultūros centro facebook paskyros lankytojai kviečiami dalyvauti fotografijų konkurse „Stop vasara“.
Siekdami, kad stovykloje dalyvautų kuo daugiau mūsų krašto vaikų. Veiklos yra vykdomos Linkuvos kultūros centro skyriuose.
Pirmieji į šį vasaros nuotykį nėrė Triškonių ir Laborų kaimų vaikai. Kartu Su Triškonių laisvalaikio salės vadove Danute Dovydaitiene Liepos 18 d. įgyvendino „Pažinkime gimtąjį kraštą “ dieną. Svečiavosi Pakruojo dvaro „Gėlių festivalyje“. Plėtė akiratį Pakruojo sinagogoje. Čia žiūrėjo nuotaikingą filmą „Didžiapėdžio sūnus“.
Liepos 19 ir 20 dienomis Stovyklos „Stop vasara“  estafetę perėmė Linkuvos KC Bardiškių skyrius su vadovėmis Gitana ir Aušra.  Susibūrę į krūvą Mikoliškio, Bardiškių kaimų vaikai ir jaunimas leidosį į vasaros nuotykį dviračiais  „Protėvių takais“. Stovyklos dalyviai  numynė į nykstantį  Plonėno  kaimą. Čia susipažino su viena iš dviejų likusių kaimo gyventojų ponia Sigita.
Staskaviečių kaime aplankytas  memorialinis akmuo tautosakos pateikėjai Onai Vaškaitei – Bluzmienei atminti. Taip pat jos kapelis čia pat esančiose kaimo kapinaitėse. Vietos gyventoja ponia Jurgita papasakojo kaimo istoriją.  Parodė savo rišamas juostas. Jų  turi surišusi virš šimto vienetų!
Kita stotelė buvo moksliniko Teodoro Grotuso gimtinėje augantis ąžuolas ir paminklinis akmuo.
Dviračiais buvo įveikta daugiau net 20 km!

Grįžę į Bardiškius stovyklos dalyviai neišsiskirstė po namus, o skubėjo į  Poželų sodybą. Čia statė palapines. Kantriai kūreno stovyklos laužą. Kitą dieną pasistiprino ant laužo virta sriuba ir leidosi į stovyklos „Stop vasara“ pramogas.

Liepos 21-22d.  vasaros stovykla „Stop vasara“ praūžė Linkuvos KC Ūdekų skyriuje. Stovyklos dalyviai buvo kviečiami sportuoti ir pramogauti kartu. Susirinkęs gausus būrys vaikų patys kūrė ir piešė stovyklos plakatą, skanduotę. Puikus oras ir skaisti saulutė kvietė ir mažus ir didelius išbandyti savo jėgas lauko žaidimuose. Visi aktyviai dalyvavo įvairiose estafetėse: žiedų mėtymo, bėgimo su maišais, kamuolio varymo į lankus ir kitokiose pramogose.
Saulutei stipriau  paspirginus  stovyklautojai slėpėsi medžių pavėsyje. Miklino galveles mindami mįsles, užbaiginėdami patarles. Vaikai aktyviai įsijungė į pokalbį „Pramogaujam su augintiniais” Atsipūtę žaidė judrius žaidimu .Dienos įspūdžius įamžino piešiniais ant plytelių.
Antra stovyklos diena taip pat  buvo kupina pilna įspūdžių. Salėje žiūrėjo pasakas, piešė mėgstamiausių pasakų herojus. Vaikučių vėl laukė daugybė sportinių rungčių. Užsiėmimai buvo tęsiami įrengtoje  kaimo žaidimų aikštelėje.
Pagaliau smagusis „Stop vasara“ nuotykis atėjo ir į Pašvitinį. Pirmasis iššūkis – „Etno dienos Pašvitinyje“. Visi žino, kad vasarą dviratis yra geriausias bičiulis. Stovyklos dalyvių diena prasidėjo sportiškai, minant dviračiu iš pašvitinio link Pelaniškių, piliakalnio papėdės. Čia juos atlydėjo Pašvitinio vaikų dienos centro vadovė Jura Mockūnienė. Vaikai padedami Pašvitinio skyriaus Danutė Maižiuvienės ir bibliotekininkės Jovitos Martišienė stačia galva nėrė į užsiėmimus. Jovita vaikams papasakojo Piliakalnio istoriją. Ne paslaptis, kad ne vienerius metus čia minima Baltų vienybės diena, kur prie laužų susitikę latviai ir lietuviai dalijasi draugystės šiluma. Susipažindami su šios šventės tradiciją, Vaikai ir jaunimas mokėsi dainuoti latviškai ir šoko liaudiškus šokius. Draugiškai pasirungę estafetėse ir sportinėse rungtyse, susispietė aplink laužą. Kur garavo pačių pagaminti pietūs.
Kita etno stotelė- Žvirblioniuose. Kur visu gražumu skleidžiasi patys gražiausi žolynai. Čia stovyklautojai tyrinėjo kitą lietuvius ir latvius jungiančią šventę – Jonines. Tradicijos ir papročiai, mįslės ir žaidimai, žolynų burtai ir vainikai. Tiek daug skirtingų jungčių surado jaunieji edukacijos dalyviai.