Menu Close

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Linkuvoje

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo Linkuvos Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Čia buvo aukojamos Šventos Mišios už Lietuvos Valstybę. Pašventinta Lietuvos valstybinė vėliava.Ji po Šv. Mišių suplevėsavo Linkuvos aikštėje. Garbė ją pakelti, atiteko Linkuvos gimnazijos prezidentui Pauliui Pašakarniui.

Aikštėje, nuskambėjus Lietuvos valstybiniam himnui, susibūrusius linkuviečius ir miesto svečius vasario 16- sios proga pasveikino Linkuvos seniūnė Kazimiera Bacevičienė.

Po to minėjimas persikėlė į Linkuvos kultūros Centrą. Čia sveikinimo žodžius tarė Linkuvos Kultūros Centro direktorius Methardas Zubas, Linkuvos seniūnė Kazimiera Bacevičienė.

Stasys Tumėnas pristatė ir trumpai apžvelgė naują, spaustuvės dažais kvepiančią, Vytauto Dičpetrio knygą „LINKUVA”. Signalinis jos leidimas įteiktas seniūnei Kazimierai Bacevičienei.

Linkuvos Kultūros Centro etnografė Marytė Pališkienė pakvietė paminėti, šviesaus atminimo tautosakos pateikėjos, Onos Bluzmienės 110-asias gimimo metines. Prisiminimais apie „babytę”  pasidalijo Onos Bluzmienės anūkė Rita Builytė – Voriakojienė.

Linkuvos folkloro ansamblis „LINKAVA” atliko savo naująją koncertinę programą „SVEIKI TĖVIŠKĖN SUGRĮŽĘ”. Susirinkusieji galėjo pasigrožėti saviveiklininkų atliekamais šokiais. Pasiklausyti ir kartu padainuoti romansus apie meilę artimui, gimtajam kraštui, Tėvynės ilgesį.